Štúdium, ktoré prináša 100 % zamestnanosť

Absolventi Duálneho IT vzdelávania sa úspešne uplatnia na trhu práce. 

V Košiciach aktuálne pribudne 25 nových absolventov odborného duálneho vzdelávania. Poskytuje ho SPŠ elektrotechnická v Košiciach v úzkej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK). Absolvovanie trojročného štúdia garantuje okrem diplomu a certifikátu i pracovné miesto. Zamestnanosť tak budú mať študenti vyriešenú.

Okrem získaného absolventského diplomu s titulom Diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore „Fachinformatiker“ od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, získajú úspešní absolventi automaticky aj garantované pracovné miesto v spoločnosti DT ITSO SK. Duálne vzdelávanie teda garantuje zamestnanosť.

Hlavnou myšlienkou duálneho vzdelávania je podporiť spoluprácu školy a firmy pri príprave študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Škola tak poskytuje záujemcom o štúdium moderný vzdelávací program, vďaka ktorému sa dokážu uplatniť na trhu práce a firma získa zaškolených pracovníkov. Duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium má dennú formu. Trvá 3 roky a je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Študenti sa môžu počas štúdia špecializovať na tri oblasti: sieťový špecialista, systémový špecialista a aplikačný špecialista.

Spokojní sú absolventi i zamestnávateľ, ktorý garantuje zamestnanosť

Medzi čerstvých absolventov patrí i Tomáš Ostovrchý. „Keď som sa dozvedel o Duálnom IT vzdelávaní, bol pre mňa svet informačných technológií veľkou neznámou. Prešli tri roky a všetko je inak. Svoju špecializáciu som našiel v sieťových technológiách a mienim v tejto oblasti pôsobiť aj naďalej. Štúdium som úspešne ukončil, no už mám podpísanú zmluvu a nastupujem presne na pozíciu, akú som si vysníval,“ netají radosť.

Marián Cibák, ktorý pracuje ako Head Of Team SAP 24/7 delivery v DT ITSO SK má s absolventmi duálneho vzdelávania pozitívnu skúsenosť. Najväčší prínos vidí práve v tom, že študenti majú možnosť reálne vidieť a zažiť, ako to funguje v skutočnej firme. „Počas štúdia majú možnosť naučiť sa veci, ktoré nie sú v žiadnych osnovách, majú možnosť vyskúšať si rôzne oddelenia a nájsť svoje zameranie, ktoré ich zaujíma najviac.​​”

Zaujímavé čísla

SPŠ elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou DT ITSO SK sa duálnemu vzdelávaniu venujú od roku 2013. „Momentálne pracuje v spoločnosti 157 úspešných absolventov duálneho vzdelávania. V budúcom roku začínajú študovať v odbore Počítačové systémy 30 noví študenti,“ konštatuje riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach Š. Krištín.

Jedným z výsledkov spolupráce sú aj dve spoločne vybudované a zariadené laboratóriá informačných technológií.

„Príprava absolventov pre trh práce vyvrcholila v septembri 2013 otvorením jednej triedy trojročného pomaturitného vyššieho odborného štúdia v odbore 2695 Q Počítačové systémy. Toto pomaturitné vzdelávanie je poskytované od svojho vzniku v úzkej spolupráci so spoločnosťou DT IT Solutions Slovakia. Spočiatku malo v sebe len prvky duálneho štúdia, avšak zmenou legislatívy v apríli 2015 je toto vzdelávanie ponúkané uchádzačom od školského roka 2015/2016 ako duálne štúdium,“ uvádza riaditeľ školy.

Študenti pracujú počas praxe pod vedením skúseného mentora v minimálne troch odlišných tímoch, vďaka čomu spoznajú diverzitu práce vo firme. Po úspešnom skončení duálneho vzdelávania majú absolventi možnosť kontinuálne pokračovať v pracovnom pomere na obdobie minimálne dvoch rokov. Zamestnanosť tak pre nich nie je problém.

Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe.

„Model duálneho vzdelávania v sebe spája naše požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, kladie obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme „vychovávať“ a formovať budúcich zamestnancov a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu,“ uzatvára Andreas Truls, generálny riaditeľ spoločnosti DT IT SO SK.

Viac tlačových správ z dielne Lemuru nájdete na tomto odkaze.

LEMUR