Top

Public relations a komunikácia

Pomôžeme vám zviditeľniť váš biznis v dynamicky sa meniacom svete. 

Sme doma v informačných technológiách či ekosystéme mladých technologických firiem. Poradíme si s odpadovým hospodárstvom, priemyslom, športom, módou, kozmetikou, hoteliérstvom aj gastrom. Žiadna téma nám nie je cudzia. Blízke sú nám aj projekty pre neziskové organizácie či nadácie, ktoré pomáhajú a my pomáhame im. 

Našim klientom, ktorým poskytujeme služby v oblasti public relations pomáhame so zviditeľnením ich projektov či značky a budujeme ich brand. S nastavením PR stratégie, tvrobou kampane, tlačovými správami, komunikáciou s novinármi či článkami vám radi pomôžu Sim a Aďka.

Ukážky našej práce v oblasti PR