Ochrana osobných údajov

Nachádzate sa na webovej stránke lemur.sk, ktorej prevádzkovateľom je LEMUR, s.r.o.
Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov a na vašej bezpečnosti. Na ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov myslíme pri všetkých našich obchodných procesoch.
Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy našich webových stránok, spracovávame v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ webu je evidovaný  na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Právo na informácie
Na požiadanie vám podľa možností obratom a písomne oznámime, či a aké osobné údaje máme o vás zaznamenané. Ak by aj napriek našim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne či neaktuálne informácie, neváhajte nás kontaktovať, na požiadanie ich opravíme. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás na info(zavináč)lemur.sk, kde sme vám k dispozícii aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Bezpečnosť
LEMUR, s.r.o. prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť evidované osobné údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb a tieto opatrenia priebežne aktualizuje.

Kódex ochrany údajov
Pri návšteve našich webových stránok zaznamenávame informácie o webovej stránke, z ktorej nás navštívite, informácie o častiach našej webstránky, ktoré u navštívite a tiež dátum, čas a dĺžku návštevy. Tieto informácie sú zhromaždené v službe Google Analytics. Pri návšteve našej webstránky nezaznamenávame vaše osobné údaje. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, prostredníctvom kontaktného formulára, na konkrétny účel.

Použitie a postúpenie osobných údajov
LEMUR, s.r.o. používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, administratívu a na komunikáciu s vami na základe otázok zaslaných prostredníctvom formulára. Osobné údaje sú používané na konkrétne marketingové účely vždy len v prípade vysloveného súhlasu so spracovaním osobných údajov na konkrétny marketingový účel vo zvolenej periodicite (napríklad zaslanie newslettra raz mesačne, zaslanie informácie o súťaži, zaslanie propagačných materiálov).
Postúpenie osobných údajov orgánom verejnej správy nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov.

Možnosť odhlásenia
V prípade komunikácie na konkrétny marketingový účel sa z odberu e-mailov môžete kedykoľvek odhlásiť  pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého takéhoto e-mailu.

Cookies
LEMUR, s.r.o. a webstránka lemur.sk používa cookies na to, aby sme mohli sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimálne vylepšovať naše webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Viac informácií o cookies a možnostiach ich vymazania nájdete v Pravidlách cookies.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
LEMUR, s.r.o.  sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré sú získané prostredníctvom kontaktného formulára používame výlučne ku komunikácii s vami. Vaše osobné a kontaktné údaje nie sú poskytované tretím stranám.