Košice sa stanú centrom inovácií a digitalizácie. Spolupráca vedy a súkromného sektora podporí rozvoj regiónu

V Košiciach vzniká spolupráca, ktorá otvorí dvere inováciám, digitalizácii a umožní vytvorenie platformy pre akademické a korporátne partnerstvá. Zástupcovia spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) dnes podpísali memorandum s Košickým klastrom nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC). 

CNIC je významným inovačným projektom partnerov zo súkromného a verejného sektora, ktorého cieľom je podporiť rozvoj inovácií a nových technológií. Tento projekt spája technologické zameranie s inovatívnymi spoločenskými aktivitami, ktorých úlohou je zlepšiť kvalitu života ľudí. 

„Spolupráca s vyspelými technologickými spoločnosťami, akou je DT ITSO SK, je pre CNIC veľmi dôležitá. Bez podobných reálnych a efektívnych spoluprác by bol projekt CNIC iba projektom o základnej vede, bez akéhokoľvek ekonomického a spoločenského dopadu. Náš partner DT ITSO SK pôsobí v našom regióne už dlhodobo a svojou činnosťou dokázal priniesť nielen ekonomický benefit, ale zanecháva aj výraznú stopu v spoluprácach s našimi univerzitami. Som preto presvedčený o tom, že podpis memoranda medzi CNIC a Deutsche Telekom It Solutions Slovakia, ktoré pre nás znamená mimoriadnu poctu, nie je len formálna zdvorilostná udalosť, ale že má svoj hlboký význam a povedie k výsledkom, ktoré prinesú nášmu mestu a kraju ďalší ekonomický a sociálny rozvoj,“ hovorí prof. Miškovský,predseda predstavenstva CNIC.

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Spolupráca má priniesť jedinečné spojenie vedy, výskumu a súkromného sektora, ktorá košického regiónu zvýši ekonomický a sociálny rast. 

„Vznik spolupráce s inovačným centrom nás nesmierne teší. CNIC vo svojej činnosti plánuje spojiť akademickú obec s priemyslom a vytvoriť priestor pre inovatívne produkty zvyšujúce ekonomickú aj sociálnu úroveň v regióne. Naša značka dlhodobo podporuje rôzne úrovne vzdelávania a digitálnej gramotnosti. Spolupracuje s univerzitami a mladými talentmi. Toto je príležitosť, ako tieto spolupráce posunúť na vyšší level,“  hovorí Andreas Truls, generálny riaditeľ DT ITSO SK.

Spolupráca presahuje technologické zameranie

CNIC bude aj v spolupráci s DT ITSO SK formovať moderné a kreatívne prostredie pre vznik inovatívnych high-tech riešení. Prioritou bude zameranie na biomedicínsky výskum, kvantové a informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku. Spolupráca presahuje technologické zameranie. Pomôže k realizácii aktivít  inovatívneho a spoločenského charakteru. Tak, aby sa pokrok v technológiách prejavil aj na zlepšení kvality života ľudí v regióne.

„Oblasti pôsobenia CNIC sú nám blízke vďaka prienikom s naším strategickým smerovaním. Vo svojej činnosti, okrem stáleho portfólia IKT služieb, sme sa taktiež zamerali na inovácie s cieľom rozvíjať budúce produkty a služby. V minulom roku sme sa pomocou rozšírenej reality úspešne realizovali v oblasti zdravotníckej starostlivosti v interaktívno-expozičnej  terapii. Naďalej chceme investovať do oblastí virtuálnej a rozšírenej reality či iných inovatívnych projektov. A to v oblasti zdravia, životného prostredia alebo smart cities. Tešíme sa na nové projekty. Veríme, že naša spolupráca bude prínosom pre komunitu,“ dodáva Andreas Truls  z DT ITSO SK.

Andreas Truls, generálny riaditeľ DT ITSO SK

Cieľom spolupráce je pomôcť pretvárať vízie a nápady talentovaných ľudí na produkty. Tiež im poskytnúť hodnotné programy pre ich ďalší rozvoj. „V Innovlabe sa zameriavame na najnovšie technológie a trendy v oblasti telekomunikácií, zdravia a témy využitia vesmíru. Aj nové partnerstvo s CNIC napomôže spojeniu startupov s B2B partnermi. Bude to za účelom spoluvytvárania inovatívnych riešení prostredníctvom spoločných projektov,“  dodal na záver Milan Varga, manažér Innovlab Startup Center DT ITSO SK.

Špecializované centrá CNIC budú lokalizované vo viacerých častiach Košíc, kde sa nachádzajú sídla a vedecké pracoviská univerzít a UNLP. Prototypová a priemyselná zóna má byť zriadená v Cassovia Discovery Park na Moldavskej ulici.

Viac tlačových správ z našej dielne si viete pozrieť na tomto odkaze.

LEMUR