ceremonia dualne vzdelavanie

Absolventi odborného duálneho vzdelávania sa úspešne uplatnia na trhu práce

KOŠICE, 15. júna – V Košiciach pribudne v júni 18 absolventov odborného duálneho vzdelávania poskytovaného SPŠ elektrotechnickou v Košiciach v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Okrem nadobudnutých vedomostí a praktických skúseností získajú nemecký certifikát odbornej spôsobilosti a istotu zamestnania.

Jedným z tohtoročných absolventov duálneho vzdelávania je aj Patrik Čigáš. V čase podania prihlášky nemal ešte k dispozícii informácie od študentov, ktorí ukončili tento program. Napriek tomu to riskol a svoje rozhodnutie neľutuje a berie ho ako investíciu do budúcnosti. Štúdium mu prinieslo nielen množstvo vedomostí a skúseností z IKT oblasti, ale naučil sa vďaka nemu aj cudzí jazyk a zlepšil si svoje prezentačné a komunikačné zručnosti. „Naskytlo sa nám množstvo príležitostí zúčastniť sa na prezentáciách na stredných školách a rôznych podujatiach, ako napríklad ProEduco. Ja som za tri roky neodmietol ani jednu takúto príležitosť. Čo by som tým mohol stratiť? Sú to predsa všetko skúsenosti, ktoré nás posúvajú ďalej v živote,“ hovorí Patrik. Počas štúdia si vyskúšal aj rolu projektového manažéra, technického konzultanta či architekta riešenia, v ktorej sa v budúcnosti vidí najviac. Patrikove výdavky počas celého štúdia pokrývalo motivačné štipendium a platená prax: „Motivačné štipendium má dokonca dve úrovne, takže aj ak vám to niekedy až tak veľmi nejde, stále je šanca, že sa k štipendiu dostanete,“ dodáva.

Hlavnou myšlienkou duálneho vzdelávania je podporiť spoluprácu školy a firmy pri príprave študentov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Škola tak poskytuje záujemcom o štúdium moderný vzdelávací program, vďaka ktorému sa dokážu uplatniť na trhu práce a firma získa zaškolených pracovníkov. Duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium má dennú formu, trvá 3 roky a je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Študenti sa môžu počas štúdia špecializovať na tri oblasti: sieťový špecialista, systémový špecialista a aplikačný špecialista.

Jedným z výsledkov spolupráce SPŠ elektrotechnickej v Košiciach a spoločnosti T-Systems Slovakia sú aj dve spoločne vybudované a zariadené laboratóriá informačných technológií. „Príprava absolventov pre trh práce vyvrcholila v septembri 2013 otvorením jednej triedy trojročného pomaturitného vyššieho odborného štúdia v odbore 2695 Q Počítačové systémy. Toto pomaturitné vzdelávanie je poskytované od svojho vzniku v úzkej spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Spočiatku malo v sebe len prvky duálneho štúdia, avšak zmenou legislatívy v apríli 2015 je toto vzdelávanie ponúkané uchádzačom od školského roka 2015/2016 ako duálne štúdium,“ uvádza riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach Štefan Krištín.

Študenti pracujú počas praxe pod vedením skúseného mentora v minimálne troch odlišných tímoch, vďaka čomu spoznajú diverzitu práce vo firme. Patrik si vyskúšal, aké je to byť administrátorom SAP systémov, skúsil si správu monitorovacej infraštruktúry a nakoniec zakotvil v tíme na oddelení, ktoré sa stará o kritické aplikácie Telekomu. Po úspešnom skončení duálneho vzdelávania majú absolventi možnosť kontinuálne pokračovať v pracovnom pomere na obdobie minimálne dvoch rokov. „Po určitom čase na praxi nabehnete na bežné pracovné nasadenie a viete prispieť prácou ako plnohodnotný zamestnanec. Z toho vyplýva fakt, že absolventi sú reálne pripravení na prácu. Ak ste urobili dobrý dojem, je veľká pravdepodobnosť že vás budú chcieť mať v danom tíme aj po skončení štúdia,“ hodnotí Patrik, na ktorého už čaká pozícia Senior Application Administrator.

Popri vzdelávaní v škole a praxi pracujú študenti aj na svojej záverečnej práci. Vyvrcholením tejto prípravy sú absolventské skúšky a následne po nich certifikačné skúšky, výsledkom ktorých je certifikát Fachinfomatiker. „Táto certifikácia umožňuje absolventom, ako prvým mimo územia Nemecka, získať od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. Certifikát je rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku v odbore Fachinformatiker – špecialista pre počítačové systémy,“ vysvetľuje Krištín. V jednotlivých ročníkoch študovalo tento rok 68 študentov, z čoho bolo iba 5 žien.

Som pyšný na to, že sa nám podarilo pripraviť na pracovný život ďalších šikovných absolventov duálneho odborného vzdelávania. Chcem poďakovať škole ale rovnako aj mojim kolegom, ktorí sa aktívne zhostili role učiteľa a priamo v teréne odovzdávali svoje skúsenosti mladším. Keď sa pozerám na to, čím všetkým si absolventi počas štúdia prešli, som presvedčený o silných IT základoch potrebných pre ich budúcu kariéru. Verím, že dobré meno duálneho vzdelávania budú hlásať ďalej,“ uzatvára Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia.

tlačová správa
Foto: T-Systems Slovakia

Kontakt pre médiá:
Katarína Trnová
Hovorkyňa spoločnosti
T-Systems Slovakia s.r.o.
Žriedlova 13, 040 01 Košice, Slovakia
Tel.: + 421 901 904 989
E-mail: katarina.trnova@t-systems.sk

 

O SPŠ elektrotechnickej v Košiciach: 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne priemerne 700 až 750 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu začala škola písať 1. 9. 1967.

Dnes patrí k tým školám, o ktorých jej študenti či absolventi hovoria, že má dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým iste súvisí. Absolventi tejto školy sú úspešní tak v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať si čo najužší kontakt so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Od roku 2007 je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach členom združenia IT Valley.

 

O spoločnosti T-Systems Slovakia:

T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových finančných procesov.

V portfóliu spoločnosti sú najmä správa IKT riešení počítačových sietí, serverov, cloudov, rôznych operačných systémov, databázových systémov, systémov SAP, portálových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií a riešení.

TSSK je lídrom skupiny T-Systems International v oblasti návrhu a vzdialenej podpory najvýkonnejších dátových centier koncernu, cloudových riešení a riešení SAP v cloude. TSSK je hlavnou strategickou lokalitou poskytujúcou interné IT služby pre rôzne časti koncernu Deutsche Telekom AG. TSSK je súčasne tretím najväčším centrom zdieľaných podnikových služieb na Slovensku.

Služby poskytuje viac ako 700 zákazníkom – významným korporáciám z celého sveta. V súčasnosti takmer 10% zamestnancov pracuje v pozíciách s globálnou zodpovednosťou a najvyššou pridanou hodnotou (IT architektúra, riadenie služieb, návrh riešení). Firma zamestnáva 31% žien a 69% mladých ľudí s priemerným vekom 33 rokov.

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám – marketingovým, komunikačným a aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.