zs poproc offline event

Offline event v čase pandémie: Školákov v obci Poproč vítajú pri vstupe do školy termokamery

Od posledného tlačového brífingu v júni, ktorý sme realizovali pri príležitosti návštevy ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka v najväčšej IT firme na východe Slovenska, sme nemali veľké očakávania v oblasti organizovania fyzických podujatí. Príležitosť na offline event sme dostali až v apríli 2021. Zabezpečovali sme organizáciu a mediálne pokrytie inštalovania termokamier na základnej škole v obci Poproč.

Pre klienta sme zabezpečili prípravu tlačovej správy, hladký priebeh podujatia a informovanie médií o tejto iniciatíve.

Tlačová správa

14. apríl 2021, Poproč – V obci Poproč, okres Košice – okolie, sa po uvoľnení opatrení z 12. apríla 2021 vrátilo do školy takmer 170 detí. Dodržiavanie bezpečnostných opatrení škola posilnila modernými technológiami – štyri termokamery zefektívňujú príchod žiakov, rodičov aj personálu s dodržiavaním GDPR.

Základnú školu s materskou školou v Poproči navštevujú deti z obce Poproč, Rudník, Jasov, Počkaj a Medzev. Od 12. apríla 2021 prezenčne nastúpilo na základnú školu 103 žiakov a materskú školu navštevuje 61 detí. 

Adresnejšie riešenie pre samotných žiakov

Škola doposiaľ využívala na meranie teploty pri vstupe do budovy bezkontaktné teplomery, ktoré mali pri teplotných výkyvoch občas problém s meraním. Ich využívanie v ranných časoch bolo časovo náročnejšie, spomaľoval sa vstup do školy a vytvárali sa rady. Komplexné riešenie tohto problému škole ponúkli Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a InnovLab – StartUp centrum. V rôznych priestoroch Základnej školy s materskou školou v Poproči inštalovali 4 kamery na meranie telesnej teploty.

Najvyššou prioritou je pre nás ochrana zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy. Inštalácia termokamier má výrazný zdravotný aj vzdelávací prínos. Minimalizuje zhromažďovanie žiakov v skupinách a zároveň zobrazovanie nameranej hodnoty dáva prvotnú informáciu konkrétnemu dieťaťu. Je to adresnejšie pre žiaka, vplýva to na formovanie zodpovednosti za vlastné zdravie. Pridanou hodnotou je využívanie moderných technológií v prospech mladej generácie ako prostriedok, ktorý slúži na zlepšenie a zefektívnenie podmienok školského prostredia. Veď práve školy majú byť tým miestom, kde sa spája vízia s pokrokovou technológiou,“ hodnotí Božena Mihóková, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč.

termokamery

Termokamery merajú v súlade s GDPR

Keďže viacerí z nás majú deti, vieme, ako to chodí pri dennom meraní teploty ručnými teplomermi. Sme veľmi radi, že ZŠ Poproč reagovala otvorene na našu ponuku a že sa nám podarilo inštalovať v priestoroch školy 4 termokamery, ktoré fungujú v súlade s GDPR. Systém nezbiera žiadne údaje a merané teplotné dáta neuchováva. Budeme radi, ak sa táto pilotná inštalácia osvedčí a do budúcna sa nebránime spoluprácam aj na iných smart riešeniach s ďalšími školami a inštitúciami,“ zhodnotil Milan Varga, RIS HUB manažér InnovLab StartUp centra.   

Štyri termokamery v priestoroch so stabilnou teplotou zefektívnia pre žiakov, rodičov a personál vstup do základnej školy, do materskej školy aj do telocvične. Zamestnanec školy, ktorý predtým vykonával meranie, pri termokamerách plní úlohu dozoru. Namerané teploty sa zobrazujú na obrazovke a sú farebne odlíšené.     

Prvá obec so školou, ktorá má termokamery

Videli sme, ako sa svet mení v dôsledku globálnej koronakrízy. V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sa prispôsobujeme novým spôsobom práce a podporujeme školy, aby lepšie zvládali dané obmedzenia. Pevne veríme, že riešenia, ako sú tepelné skenery, pomôžu priblížiť sa k novému normálu, a preto radi vrátime vzdelávacej komunite v regióne niečo späť,“ uviedol Andreas Truls, generálny riaditeľ Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Verím, že termokamery prinesú menej stresujúci vstup detí a žiakov do priestorov našej základnej a materskej školy. Zároveň som presvedčená, že výrazne prispejú k pocitu bezpečnejšieho prostredia z pohľadu ochrany zdravia žiakov, ich rodičov, ale aj zamestnancov školy. Ďakujeme za tento prejav spolupatričnosti InnovLabu a Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a za to, že sme sa stali prvou obcou so školou, ktorá má termokamery,” vyjadrila sa starostka obce Iveta Komorová Hilovská. 

Zariadenia na meranie telesnej teploty budú slúžiť na prevenciu aj v budúcnosti. Zvýšená teplota totiž nemusí indikovať len jediné ochorenie.  

Edita Hilgartová

Mojou vášňou je písanie, preto som sa, čuduj sa svete, ocitla aj v Lemuri na pozícii komunikačnej špecialistky. Starám sa o PR komunikáciu našich klientov a redakčne pokrývam magazíny, ktoré vydávame. V kolektíve som známa najmä svojou hláškou „ty koksó".