27 rómskych detí sa učí záhradníčeniu so svojimi rodičmi

tlačová správa, Karpatská nadácia, 11. 9. 2019

Prácou s pôdou zlepšujú kvalitu svojho života a učia sa pracovným návykom

Práca s rómskou komunitou prináša dlhodobé výsledky. Príkladom je projekt Rómsky záhradník/Romano Barardo, ktorý v Prešovskom kraji realizuje OZ Svatobor. Tento rok sa zamerali na deti v ranom veku. Spolu s 27 malými záhradníkmi sa aktivít zúčastňujú aj dospelí rodinní príslušníci.

Občianske združenie Svatobor sa dhodobo venuje pomoci rómskym komunitám na východe Slovenska. V rámci projektu Rómsky záhradník/Romano Barardo ponúka Rómom z vylúčenej skupiny možnosť pracovať s krajinou a pôdou. Poznatky z pestovania a starostlivosti vedia následne využiť aj vo svojich obydliach a stať sa tak sebestačnými.

Projekt sa realizuje v 2 ekocentrách Prešovského kraja – Grodzin a Malinka v okrese Vranov nad Topľou, a na pozemkoch v ďalších 3 lokalitách Prešovského kraja (obce Prosačov, Rudlov a mesto Hanušovce nad Topľou). Na týchto miestach sú Rómovia zapájaní do aktivít. Aktuálna etapa projektu trvá do januára 2020, pričom OZ Svatobor sa v tejto fáze zameral hlavne na deti predškolského veku.

Vzor deťom

Do projektu sú zapojené vybrané rodiny Rómov,  27 detí a 17 dospelých, ktoré charakterizuje spoločná účasť na aktivitách detí predškolského veku a ich dospelých rodinných príslušníkov, ktorí sú pre ne vzormi. Deti sa učia cez napodobňovanie svojich blízkych praktickým zručnostiam, rozvíja sa ich jemná a hrubá motorika, schopnosť tímovej práce, citlivejší a ohľaduplnejší spôsob správania sa k okolitému svetu,” vysvetlil Štefan Straka, zakladateľ OZ Svatobor.

Podľa jeho slov je záhradníčenie vhodnou formou pre odstraňovanie bariér medzi Rómami a majoritnou verejnosťou. Človek cíti, že jeho práca má zmysel a časom vidí aj výsledky.

Práca s Rómami je veľmi pestrá. Je pre nich typická schopnosť užívať si prítomnú chvíľu bez starostí z toho, čo bolo alebo čo príde. To nielen my učíme Rómov, ale aj oni učia nás väčšej hravosti a schopnosti baviť sa,” dodáva.

S OZ Svatobor už dlhodobo spolupracuje poslanec obce Jastrabie nad Topľou Ján Bambuch. „Vďaka spolupráce s projektom Rómsky záhradník sa nám podarilo zveľadiť viacero miest v našej obci. Je nielen o vzťahu k pôde, ale aj o vzájomnom vzťahu ľudí a spolužití Rómov a Nerómov. Potvrdzuje to aj spätná väzba od občanov obce, ktorí túto spoluprácu vnímajú ako prirodzenú.“

Starí rodičia a vnúčatá z Hanušoviec nad Topľou

Cieľom projektu je zlepšenie pracovných návykov, získavanie využiteľných skúseností aj vzdelávanie zamerané na spracovanie a využitie surovín v kuchyni. Rómom pomáha zveľadiť si vlastné bývanie, stať sa pestovateľmi a sebestačnejšími pri každodenných základných potrebách.

Pekne sa zapája do činností napr. rodina Horvátovcov z Hanušoviec nad Topľou, konkrétne starí rodičia so svojimi vnúčatami. Projekt ich zaujal pre príležitosti skrášliť svoju záhradu či pre dopestovanie zeleniny a ovocia. Sú radi, že ich krajšia záhrada im prináša aj uznanie Nerómov, ktorí bývajú v ich susedstve,” približuje Straka.

Projekt Rómsky záhradník/Romano Barardo je podporený Karpatskou nadáciou a Nadáciou Ekopolis v rámci Programu rozvoja rómskych komunít. Program v poslednej výzve podporil grantmi 12 mimovládnych organizácií.

Edita Hilgartová

Mojou vášňou je písanie, preto som sa, čuduj sa svete, ocitla aj v Lemuri na pozícii komunikačnej špecialistky. Starám sa o PR komunikáciu našich klientov a redakčne pokrývam magazíny, ktoré vydávame. V kolektíve som známa najmä svojou hláškou „ty koksó".