Top
tlačová správa

Ako napísať tlačovú správu?

Formát tlačovej správy je stále skvelým komunikačným prostriedkom pre firmy, neziskové organizácie, športové kluby či organizátorov podujatia. Tlačová správa (TS)  je určená médiám. Slúži na informovanie redakcií o novinkách vo vašich radoch a hlavným cieľom je, ako inak, aby médium vašu TS publikovalo a tým šírilo povedomie o vás ďalej.

Tlačová správa je výborným nástrojom pre budovanie PR – slúži na to, aby ste si budovali a udržiavali vzťah s verejnosťou prostredníctvom médií. Ako na to? Poradím vám v 6 bodoch.

1. Pútavý titulok

Až si novinár otvorí vašu TS, prvé, čo si prečíta, je titulok. Preto musí byť výstižný a konkrétny. Samozrejme, napísať taký titulok je veľmi ťažké, občas si s ním riadne potrápite hlavu. Neuvádzajte v ňom konkrétny názov spoločnosti, pretože TS nie je reklamným článkom firmy. Ak ho však uvediete, nečudujte a nehnevajte sa, ak médium TS preberie, ale pridá k nej vlastný titulok.

Edin tip:

Ak mi titulok nenapadne hneď na začiatku písania, nechám si ho na koniec. Vždy vymyslím viacero verzií, pričom sa snažím posolstvo TS poňať z rôznych uhlov pohľadu.

2. Fakty a nie rozprávky

Pri písaní TS si uvedomte, že vaším cieľom je podať určitú informáciu verejnosti. Nezačínajte preto obšírnym opisom toho, ako vaša firma vznikla alebo ako pomáha svojmu okoliu. Poďte priamo k veci a to najdôležitejšie – nosnú informáciu, uveďte hneď na úvod. Ocení to každý novinár.

Ako som už spomenula, TS nie je reklamný článok, ktorý si zaplatíte v médiu a môžete v ňom opisovať svoje pozitíva. TS musí mať pridanú hodnotu, ktorou je nová informácia, zaujímavá pre širšiu spoločnosť. Médiá vyhľadávajú zaujímavé správy, ktoré ocenia ich čitatelia, alebo správy, ktoré sú určitým spôsobom nové a inovatívne.

3. Forma, ako má byť

Dĺžku TS je pomerne ťažké odhadnúť. Aj keď sa vám môže zdať, že všetky informácie sú naozaj potrebné, skúste sa na ne pozrieť nezaujatým pohľadom alebo pohľadom zvonku firmy. Ideálna dĺžka je jedna normostrana.

Pri písaní nezabudnite na „povinnú výbavu“ TS – po titulku musí nasledovať domicil (dátum TS a miesto) a perex, v ktorom výstižne v maximálne 3 vetách extrahujete najdôležitejšie informácie. Samozrejmosťou by malo byť členenie TS medzititulmi. Jednoliaty dlhý text odstraší od čítania.

Na záver TS pridajte charakteristiku organizácie, ktorá TS vydáva. Ak ide o spojenie viacerých inštitúcií, informácie uveďte o každej z nich.

Edin tip:

Na záver TS uveďte pre médiá kontakt na človeka, ktorý im vie poskytnúť viac informácií.

4. Obsah, aký má byť

Fakty sú gro. Neomieľam vám to len tak náhodou 🙂 V TS ich však musíte podložiť aj vyjadreniami kompetentných osôb, vďaka čomu sa zvýši kredibilita TS a navyše citácia vizuálne ozvláštni formu TS.

Edina rada:

Ak píšete TS po slovensky pre slovenské médiá, prosím, snažte sa používať správne slovenské úvodzovky – teda prvé dole (alt+0132) a druhé hore.

5. Ľahko dostupné prílohy

Ak posielate TS do médií, nikdy ju neposielajte „holú“. Čo to znamená? Ak novinárovi príde TS bez fotografií, najskôr ju odloží nabok, pretože preňho predstavuje viac práce (vzhľadom na to, že by si musel zháňať fotomateriál). Preto ku každej TS pripojte adekvátne fotografie. Môže ísť o jednu ilustračnú fotku vašej firmy, pár súvisiacich s nosnou informáciou a napríklad v prípade nového vedenia pokojne aj profilovú fotografiu osoby.

Ak máte súvisiace video, pošlite naň link.

Edina výstraha:

Neposielajte TS vo formáte, v ktorom sú pomedzi text vložené fotografie. Novinár si ich musí ukladať z textového súboru a znižuje sa tým ich kvalita.

6. Pravopis musí byť!

Pre mňa je správna gramatika alfou a omegou. Samozrejme, chyba sa stane každému, čítať po sebe 30-krát ten istý text spôsobuje „sebaslepotu“ voči vlastným chybám či preklepom. Na gramatike si však musíte dať záležať. Tvrdky, nesprávne vyskloňované slová či nesprávne predložky môžu spôsobiť negatívne či dokonca podceňujúce vnímanie.

Osobitnou kategóriou je správne zvolený slovník a používanie odborných výrazov. Pamätajte, že TS je určená pre verejnosť, nie pre odborníkov vášho fachu.

Edina výstraha:

V slovenčine neexistuje spisovné vzhľadom k, záleží od, závisí na. Ak váhate, googlite!

 

Myslíte si, že máte dokonalú TS so všetkým, čo má mať a médium vám ju zmení a prekope? Neurážajte sa, majú na to právo. Pri zasielaní TS je bežnou praxou, že redakcia danú informáciu spracuje, prípadne z nej vyberie len pár faktov a pracuje s nimi. Ak sa však stane, že médium pozmení správu na nepravdivú, slušne ich kontaktujte so žiadosťou o zmenu.

Ak by ste využili služby našej agentúry, s 99-percentnou istotou prejde vaša tlačová správa mojimi rukami 🙂

 

Edita Hilgartová

Mojou vášňou je písanie, preto som sa, čuduj sa svete, ocitla aj v Lemuri na pozícii komunikačnej špecialistky. Starám sa o PR komunikáciu našich klientov a redakčne pokrývam magazíny, ktoré vydávame. V kolektíve som známa najmä svojou hláškou „ty koksó".