Citizens Toolkit Lemur s. r. o.

Organizovali sme prezentáciu start-upov na TUKE

Aj ty môžeš mať svoj start-up – také bolo motto podujatia Citizens Toolkit, ktoré sme so spoločnosťou T-Systems Slovakia a Technickou a ekonomickou univerzitou v Budapešti pripravili 12. decembra na akademickej pôde Technickej univerzity v  Košiciach.

Príležitosti a možnosti zrealizovať nápad a pretaviť do ho reálneho a úspešného start-upu sú aj v Košiciach, dokonca to zvládnu aj samotní študenti. Dôkazom toho je start-up Sám v múzeu, ktorý na Citizenz Toolkit prezentovali jeho tvorcovia – študenti TUKE.

Sám v múzeu je aplikácia, ktorá slúži ako aktívny navigačný pomocník v múzeu pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Boli sme aj súčasťou organizačného tímu, ktorý sa podieľal na komunikácii tohto inovatívneho riešenia určeného aj pre bežných návštevníkov múzea vďaka interaktívnej forme aplikácie.

Sám v múzeu

Event vo vysokoškolskom prostredí sa niesol v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, kde si záujemcovia a zvedavci zistili všetky potrebné informácie o možnostiach  podpory svojich ideí.

 

Edita Hilgartová

Mojou vášňou je písanie, preto som sa, čuduj sa svete, ocitla aj v Lemuri na pozícii komunikačnej špecialistky. Starám sa o PR komunikáciu našich klientov a redakčne pokrývam magazíny, ktoré vydávame. V kolektíve som známa najmä svojou hláškou „ty koksó".