Top
dualne-vzdelavanie

Duálne vzdelávanie v IT má nových absolventov aj absolventky

V Košickom kraji študuje celkovo 230 študentov vo forme duálneho vzdelávania.

KOŠICE, 28. júna – IT oblasť posilní 18 nových absolventov duálneho vzdelávania, ktoré poskytuje Stredná odborná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Okrem získaného absolventského diplomu s titulom Diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore “Fachinformatiker” od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, dostávajú úspešní absolventi aj garantované pracovné miesto vo firme, ktorú počas štúdia spoznali.

Duálne vzdelávanie SPŠ elektrotechnickej v Košiciach spolu so spoločnosťou T-Systems Slovakia aktuálne navštevuje 70 študentov, z toho len 4 dievčatá. V T-Systems Slovakia v súčasnosti pracuje viac ako 1 000 žien. Tieto rady čoskoro rozšíri aj Radka Semjanová, čerstvá absolventka pomaturitného vyššieho odborného štúdia vo forme duálneho vzdelávania v odbore Počítačové systémy. Radka je príkladom toho, že aj ženy patria do sveta informačných technológií. „O IT som sa predtým ani veľmi nezaujímala. Skončila som gymnázium, maturovala som z informatiky. Najväčšou výzvou bolo učiť sa programovať, nakoniec som to zvládla v pohode. Momentálne mám istú pracovnú pozíciu, ale v budúcnosti by som sa aj kariérne rada posunula, už si v IT verím.

Systém duálneho vzdelávania jej zabezpečil nadobúdanie vedomostí aj praktických zručností, ktoré počas štúdia aplikovala a zdokonaľovala v rámci odbornej praxe. Vyskúšala si tri rôzne tímy zamerané na počítačové siete a prácu v nich. Práve množstvo ponúkanej praxe bolo tým, čo u Radky zavážilo. „Samozrejme, zaujali ma aj výhody ako prospechové štipendium či platená stáž počas štúdia.“ Posolstvo budúcej IT špecialistky je jasné: „Dievčatá by sa nemali báť technickej práce.

Duálne vzdelávanie je na Slovensku stále pomerne novou formou štúdia. Cieľom odborného vzdelávania je umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. „Časť štúdia sa uskutočňuje v škole a časť v spoločnosti T-Systems Slovakia. V priebehu troch rokov sa postupne zvyšuje časť pracovných dní, ktoré strávia študenti vo firme natoľko, že celý druhý polrok 3. ročníka študenti absolvujú odbornú prax vo firme,“ približuje Štefan Krištín, riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Obaja moji rodičia majú vysoké školy, preto boli trochu prekvapení, keď som si vybrala duálne vzdelávanie a nie štúdium na vysokej, aj keď som bola prijatá. Presvedčil ma však najmä pohovor a firemné prostredie, ktoré je od toho školského úplne odlišné. Je plné podpory a rešpektu. Dnes sú moji rodičia na mňa hrdí a sú radi, že mám prácu s vyhliadkami sľubnej kariéry,“ dodáva absolventka Radka.

SPŠ elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia sa duálnemu vzdelávaniu venuje od roku 2013. O vzdelávanie dodnes prejavilo záujem vyše 300 uchádzačov. „Momentálne pracuje v spoločnosti 40 úspešných absolventov duálneho vzdelávania, ku ktorým sa pripoja noví 18 absolventi po záverečných a certifikačných skúškach. V budúcom roku začínajú študovať v odbore Počítačové systémy tridsiati noví študenti,“ hovorí Š. Krištín.

Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe. „Práve model duálneho vzdelávania v sebe spája naše požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, kladie aj obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme “vychovávať” a formovať budúcich zamestnancov a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu,“ uzatvára Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia.

tlačová správa
Foto: T-Systems Slovakia

Kontakt pre médiá:

Katarína Trnová
Hovorkyňa spoločnosti
T-Systems Slovakia s.r.o.
Žriedlova 13, 040 01 Košice, Slovakia
Tel.: + 421 901 904 989
E-mail: katarina.trnova@t-systems.sk

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne priemerne 700 až 750 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu začala škola písať 1. 9. 1967. Dnes patrí k tým školám, o ktorých jej študenti či absolventi hovoria, že má dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým iste súvisí. Absolventi tejto školy sú úspešní tak v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať si čo najužší kontakt so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Od roku 2007 je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach členom združenia IT Valley.

Spoločnosť T-Systems Slovakia

T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových finančných procesov. V portfóliu spoločnosti sú najmä správa IKT riešení počítačových sietí, serverov, cloudov, rôznych operačných systémov, databázových systémov, systémov SAPR, portálových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií a riešení.

TSSK je lídrom skupiny T-Systems International v oblasti návrhu a vzdialenej podpory najvýkonnejších dátových centier koncernu, cloudových riešení a riešení SAP v cloude. TSSK je hlavnou strategickou lokalitou poskytujúcou interné IT služby pre rôzne časti koncernu Deutsche Telekom AG. TSSK je súčasne tretím najväčším centrom zdieľaných podnikových služieb na Slovensku. Služby poskytuje viac ako 700 zákazníkom – významným korporáciám z celého sveta. V súčasnosti takmer 10% zamestnancov pracuje v pozíciách s globálnou zodpovednosťou a najvyššou pridanou hodnotou (IT architektúra, riadenie služieb, návrh riešení). Firma zamestnáva 31% žien a 69% mladých ľudí s priemerným vekom 33 rokov.

 

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám - marketingovým, komunikačným a ako obchodná riaditeľka aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.