ICMEM 2016-11

V Tatrách sa v júni opäť zíde vedecká špička

PREŠOV, 21. mája – V dňoch 18 – 22. júna 2018 sa v opäť po dvoch rokoch zídu v Novom Smokovci odborníci z celého sveta, aby spolu diskutovali o celospoločenských problémoch na medzinárodnej vedeckej konferencii – ICMEM 2018 (International Conference on Manufacturing Engineering and Materials). Konferencie sa zúčastnia delegáti  z 19 krajín celého sveta (Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Veľká Británia, India, Taliansko, Irán, Južná Kórea, Poľsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Turecko).

Cieľom konferencie je riešiť problémy spojené s rastúcimi environmentálnymi a spoločenskými výzvami s obrovskými ekonomickými dôsledkami. „Je predpoklad, že počas nasledujúcich rokov bude mnoho veľkých spoločností prechádzať zásadnými zmenami vplyvom environmentálnych globálnych výziev. Na dosiahnutie technologického rastu s konceptom „Nature First“ bude vyžadovať pružný a efektívny presun nových poznatkov do multidiscpiplinárneho prostredia. Z tohto dôvodu budú univerzity posudzované z hľadiska prínosu pre spoločnosť a podľa medzinárodnej vedeckej excelentnosti. V riešení globálnych výziev budú univerzity zohrávať osobitnú úlohu vďaka svojej nezávislej pozícii v zdôraznení základného a dlhodobého výskumu a rozvojov talentov,” hovorí organizátor konferencie Sergej Hloch.

Motto konferencie 2018: Your Science = Our Future

Konferencia zachytáva rôzne aspekty pokroku v oblasti (ne)konvenčných výrobných technológií, potrebné pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti s ohľadom na udržateľný rozvoj, zachovanie životného prostredia a prírodných zdrojov. V plenárnej sekcii vystúpia napríklad prorektor prof. Dražan Kozak, z Univerzity J.J. Strossmayera v Osijeku z Chorvátska s témou – “Je vzdelávane a výskum v oblasti STEM jednou z hlavných kľúčových aspektov ekonomického rozvoja?“. S ďalšou prednáškou vystúpi Dr. Witold Habrat z Technologickej Univerzity v Rzeszowe z Poľska, ktorá sa bude zaoberať metódami zdokonaľovania obrábania titánu a titánových zliatín pre letecký priemysel. Prof. Frank Pude zo Steinbeis consulting center high-pressure waterjet technology z Nemecka, predstaví novinky zo sveta delenia materiálov vysokorýchlostnou hydroabrazívnou zmesou tzv. suspenzný vodný prúd. V súčasnej dobe mnohé krajiny zdôrazňujú sociálno-ekonomické očakávania týkajúce sa vyhľadávania nových materiálov, ktoré budú mať podobné mechanické vlastnosti ako bežne používané systémy. Touto problematikou sa zaoberá Dr. Petr Valášek z Českej zemědelskej univerzity v Prahe, ktorý taktiež vystúpi na konferencii. Prednáška profesora Alessandra Ruggiera z Univerzity v Salerne je venovaná materiálom používaných pre umelé kĺby. O súčasných rozhodovacích prístupoch k hodnoteniu technológií v medicínskej oblasti bude prednáška prof. Hakana Tozana z Medipol University v Istanbule.

Motiváciou pre doktorandov a mladých výskumníkov bude: súťaž o najlepšiu vedecko-výskumnú prácu, honorovaná sumami 300 €, 200 €, 100 € pre štyri oblasti: technológia vodného prúdu, laserové technológie, rappid prototyping a konvenčné technológie.

Viac informácií a pripravovaný program: www.icmem.eu

Organizátor: organizuje Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, pod záštitou dekana fakulty dr. hc. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc., v  spolupráci s Inštitútom Geoniky AV ČR, v.v.i Ostrava – Poruba pod záštitou riaditeľa Ing. Josefa Foldynu, CSc. Na príprave sa podieľajú aj fakulty z  Chorvátska,  Indie a Turecka. Espritom konferencie je motto: “Your Science = Our Future.”

foto: archív konferencie ICMEM 2016

Miroslava Korytková

Mojou vášňou sú termíny, plánovanie a stratégie. Najradšej mám však krízovú komunikáciu, organizovanie eventov a plánovanie PR aktivít. Bavia ma živelné, dynamické projekty, no na druhej strane aj klasická žurnalistika v podobe tlačových besied a brífingov.