dualne-vzdelavanie

Budúcich študentov duálneho vzdelávania láka platená prax a istota zamestnania

Príležitosť poslať prihlášku na štúdium v Košiciach majú študenti do 31. mája 2018.

KOŠICE, 29. mája – Stredná priemyselná škola elektrotechnická otvára v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia ďalší ročník pomaturitného duálneho vzdelávania v odbore Počítačové systémy. Budúcich dualistov čaká štipendium a platená prax počas celého štúdia, prístup k najnovším technológiám a garancia zamestnania. Prihlášky je možné zasielať do 31. mája.

„Momentálne prebiehajú pohovory, na základe ktorých vyberáme našich budúcich študentov. V školskom roku 2018/2019 otvárame odbor Počítačové systémy pre 30 prvákov,” hovorí Miroslav Vaško, riaditeľ vzdelávacieho centra v spoločnosti T-Systems Slovakia.

„Duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium má dennú formu, trvá tri roky a je určené pre absolventov stredných škôl s maturitou. Nie je teda špeciálne určené pre absolventov stredných priemyselných škôl elektrotechnických, radi u nás privítame aj absolventov z iných škôl,” vysvetľuje riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, Štefan Krištín. Nevyhnutnou podmienkou pre zaradenie na štúdium je však úspešné zvládnutie pohovoru a splnenie kritérií, ktoré nájdu záujemcovia  na webových stránkach www.spseke.sk a https:t-systems.sk/dual/. Študenti sa môžu v priebehu štúdia špecializovať na pozície: sieťový špecialista, systémový špecialista a aplikačný špecialista.

Pohovoru sa určite netreba báť, je naopak skvelou príležitosťou vidieť reálne firemné prostredie a získať skúsenosť s pracovným pohovorom. „Na pohovore sa pýtame na motiváciu uchádzača študovať IT, jeho úroveň znalostí v tejto oblasti a zisťujeme úroveň anglického jazyka. Úroveň znalostí v oblasti IT nie je najdôležitejším kritériom výberu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Všetko potrebné sa študenti naučia počas štúdia. Najdôležitejšia je pre nás však chuť a motivácia vzdelávať sa a budovať tak svoju kariéru v oblasti IT,” vysvetľuje Vaško. Uchádzači musia mať ukončené stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov.

Medzi 71 dualistami, študujúcimi aktuálne v jednotlivých ročníkoch, sú iba 4 ženy. Jednou z nich je Radka Semjanová, ktorá si počas štúdia vyskúšala prácu v troch tímoch. Aktuálne pracuje na pozícii ICT Administrator II. V T-Systems vidí dostatok priestoru na kariérny rast a rada by pokračovala v práci v oblasti IT. „Firemné prostredie je plné rešpektu a podpory,” vysvetľuje a zároveň odkazuje všetkým dievčatám: „Využite šancu pracovať v IT oblasti a nebojte sa technickej práce.”

Duálne štúdium spoločnosti T-Systems Slovakia v odbore Počítačové systémy absolvovalo v minulosti už 40 študentov, svoje uplatnenie vo firme našlo 39 z nich. Najčastejšie obsadzované pozície, ktoré sú pre absolventov štartom do kariéry v IT, sú ICT Administrator II, ICT Administrator III či Process Specialist. V júni ukončí toto trojročné štúdium po zdolaní záverečných skúšok a certifikačných skúšok v spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou ďalších 18 absolventov.

tlačová správa
Foto: T-Systems Slovakia

Kontakt pre médiá:

Katarína Trnová
Hovorkyňa spoločnosti
T-Systems Slovakia s.r.o.
Žriedlova 13, 040 01 Košice, Slovakia
Tel.: + 421 901 904 989
E-mail: katarina.trnova@t-systems.sk

 

O SPŠ elektrotechnickej v Košiciach:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných odborných škôl v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne priemerne 700 až 750 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu začala škola písať 1. 9. 1967.

Dnes patrí k tým školám, o ktorých jej študenti či absolventi hovoria, že má dobré meno, ale i náročný študijný program. Jedno s druhým iste súvisí. Absolventi tejto školy sú úspešní tak v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať si čo najužší kontakt so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Od roku 2007 je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach členom združenia IT Valley.

 

O spoločnosti T-Systems:

T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových fiančných procesov.

V portfóliu spoločnosti sú najmň správa IKT riešení počítačových sietí, serverov,cloudov, rôznych operačných systémov, databázových systémov, systémov SAPⓇ, portálových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií a riešení.

TSSK je lídrom skupiny T-Systems International v oblasti návrhu a vzdialenej podpory najvýkonnejších dátových centier koncernu, cloudových riešení a riešení SAP v cloude. TSSK je hlavnou strategickou lokalitou poskytujúcou interné IT služby pre rôzne časti koncernu Deutsche Telekom AG. TSSK je súčasne tretím najväčším centrom zdieľaných podnikových služieb na Slovensku.

 

Duálne vzdelávanie:

3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium v odbore „Počítačové Systémy“ (ISCED 5B) vo forme Duálneho vzdelávania.

Štúdium ponúka spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach od septembra 2013.

Absolventi štúdia sú pripravení na prácu v oblasti správy serverov, operačných systémov, sietí, diskových polí, databáz, aplikácií a iných informačných a komunikačných technológií.

Naši študenti sa ako prví na Slovensku vzdelávajú podľa úspešného nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku. Duálne vzdelávanie spája teoretické vyučovanie a praktickú prípravu v oblasti IT. Dôraz je kladený na rozvoj tvrdých a mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Miera praktického vzdelávania dosahuje až 70 %.

Vzdelávanie prebieha v škole a v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia. Samozrejmosťou je notebook pre študentov počas celého štúdia.

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám – marketingovým, komunikačným a aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.