Prezident Andrej Kiska v T-Systems Slovakia

Prezident Andrej Kiska sa stretol s mladými IT odborníkmi z východného Slovenska

KOŠICE, 17. októbra – Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v rámci svojej návštevy Košíc prijal pozvanie do spoločnosti T–Systems Slovakia. Hlavnou témou, ktorá rezonovala v diskusii s vedením spoločnosti bol rast východoslovenského regiónu, fungovanie nadnárodnej korporácie a jej prínos pre celú oblasť. „Keď som sa riaditeľa T–Systems pýtal, ako je so slovenskou pobočkou, v porovnaní s inými krajinami, spokojný, povedal vetu, ktorú ako prezident najradšej počujem: Na Slovensku sú úžasní ľudia a táto pobočka patrí medzi najúspešnejšie na celom svete,“ povedal Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky.

Napriek svojej pracovnej vyťaženosti si našiel čas aj na diskusiu s mladými IT odborníkmi, ktorým porozprával o svojich kariérnych začiatkoch, úspechoch aj pádoch, motivácii pokračovať ďalej a o dôvodoch, prečo vstúpil do politiky. Prezident vyjadril uznanie zamestnancom, ktorých práca ovplyvňuje každodenný chod ropného, automobilového či potravinárskeho priemyslu.

Riaditeľ spoločnosti Daniel Giebel vníma toto stretnutie s prezidentom ako gesto uznania za odvedenú prácu: „V Košiciach pôsobíme už 11 rokov. Vyrástli sme z firmy, ktorá začínala s 22 ľudmi na firmu ktorá má v súčasnosti takmer 4000 zamestnancov. Som preto hrdý na kvalitnú prácu, ktorú odvádzame.

Spoločnosť T-Systems Slovakia patrí k zakladajúcim členom klastru Košice IT Valley, ktorého hlavnou úlohou je zlepšiť IT vzdelávanie na školách ako aj rozvoj špecialistov priamo vo firmách. „Záleží nám na odbornosti našich ľudí, preto im poskytujeme mnoho možností kariérneho rastu prostredníctvom firemného vzdelávacieho plánu,“ dodal Daniel Giebel.

Vďaka týmto krokom, priaznivým pre zvyšovanie špecializácie ľudí pracujúcich v IT, je T-Systems Slovakia silným pilierom košickej IT Valley. Počas svojho pôsobenia v Košiciach významne prispelo k nárastu vysoko kvalifikovaných odborníkov z pôvodných 1000 ľudí na súčasných 10 000 v regióne.

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám – marketingovým, komunikačným a aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.