Top
kravaťak

Online monitoring od LEMURa

Každá firma, organizácia alebo jej predstaviteľ potrebuje mať pre zlepšenie alebo udržanie konkurencieschopnosti  prehľad o informáciách, v ktorých figuruje jeho meno. Spracovanie zaznamenaných informácií a ich následná analýza je dôležitým predpokladom k rastu. Týmto spôsobom je možné zistiť, ako vás na trhu vnímajú médiá a ako sa prostredníctvom nich formuje mienka prijímateľov týchto príspevkov.

Preto medzi našimi službami nájdete aj online monitoring médií. Na základe vami zvolených kľúčových slov vám digitálne spracujeme všetky relevantné odkazy, v ktorých sa budú vyskytovať.  Vy si budete môcť zvoliť monitorované obdobie a portály či databázy na domácej alebo zahraničnej pôde, ktoré sú pre vaše marketingové záujmy dôležité. Do databáz sú zahrnuté informácie z web stránok, tlače, rádia i televízie.

Miroslava Korytková