Grafika Dejepis vydavateľstvo Taktik

Školský rok 2016/2017 s novou prvoukou aj dejepisom

Naša spolupráca s vydavateľstvom Taktik pokračuje čoraz intenzívnejšie. Katalóg strieda matematika, matematiku chémia, potom fyzika alebo rozprávková knižka a aktuálne sa môžeme pochváliť dejepisom a prvoukou. Ak ste si mysleli, že cez prázdniny majú aj autori učebníc voľno, mýlili ste sa. Práve v lete pracujú s najväčším nasadením, aby mohli materiály v septembri putovať do školských tašiek. A my sme rovnako usilovne zalamovali, upravovali a kreslili, aby boli malé veľdiela čo najlepšie.

Pri oboch učebniciach sme pracovali s kombináciou vektorovej grafiky, fotografií a ilustrácií, ktorých umiestňovanie medzi texty, tabuľky, bublinky a úlohy nebolo vždy hračkou. Jednotlivé strany museli byť farebné, no prehľadné; úloh veľa, no nie blízko seba, aby do nich deti vedeli pohodlne dopisovať odpovede; historické nápisy museli vyzerať starodávne, neraz ako napísané na pergamene či vytesané do kameňa. Súčasťou dejepisu je dokonca aj špeciálny list pre učňa, ktorý si môže hrdý žiak odložiť spolu s vysvedčením. Nakoniec sa nám všetko podarilo včas a k spokojnosti celého tímu. Či sú nové pracovné učebnice naozaj dobré posúdia až školáci. My dúfame, že sa im z nich bude učiť hravo a rýchlo 🙂

2

Ilustrácie v Prvouke pripravili Vladimíra Vopičková a Attila Kassay.

1

1_2 Ilustrácie v Dejepise pripravil Attila Kassay.

2_2

Veronika Samková