Nový člen APRSR

Stali sme sa členmi Asociácie PR agentúr SR

Sme veľmi radi, že sa s vami môžeme podeliť o túto novinku. Stali sme sa súčasťou APRSR – Asociácie PR agentúr Slovenskej republiky.

Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v júni, zvolili členovia nové prezídium a prijali nového člena – našu agentúru. Čo na to hovorí naša CEO Janka?

„Do všetkých našich projektov a aktivít vkladáme nadšenie, odbornosť a srdce a vážime si dôveru našich klientov, vďaka ktorým môžeme robiť prácu, ktorá nás napĺňa. Chceme byť aktívnou súčasťou nášho odvetvia, v ktorom pôsobíme už viac ako dekádu, rásť, rozvíjať sa a učiť sa od najlepších. Tešíme sa na spoluprácu, výmenu skúseností a vzájomnú inšpiráciu. Zároveň verím, že ako prvá mimobratislavská členská agentúra budeme prínosom pre rozvoj public relations na Slovensku.“ 

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) spája najväčšie a najrešpektovanejšie PR agentúry na Slovensku. Cieľom APRSR je prispievať k rozvoju public relations na Slovensku prostredníctvom etickej komisie, mapovania trhu, spolupráce s univerzita aj médiami. Asociácia sa tiež angažuje v odbornej diskusii v oblasti komunikácie a kultivovaní služieb, ktoré poskytujú špecialisti a agentúry. APRSR je členom medzinárodnej organizácie ICCO a aktívne spolupracuje s ostatnými slovenskými asociáciami z kreatívneho priemyslu.

Viac si môžete prečítať v článku v magazíne Stratégie.

Evka Hrivniaková