Ecommerce Bridge Offline

O offline-e v Ecommerce Bridge

Dostali sme príležitosť publikovať v magazíne E-commerce Bridge.

Našim klientom odporúčame konzistentnú komunikáciu nielen v online prostredí, ale aj v offline. Prečo netreba zabúdať aj na tento priestor? Prečítajte si v článku Sim Ďurkovič Offline nie je mŕtvy, nech žije offline.

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám – marketingovým, komunikačným a aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.