ETP Slovensko

Začína sa s výstavbou na Luníku IX. Ako prvé postavia komunitné centrum pre rodiny v núdzi

Na sídlisku Luník IX sa v najbližších dňoch začne v rámci projektu „Budujeme nádej na Luníku IX“ výstavba. Výsledkom bude nové komunitné centrum. Projekt nadväzuje na úspešnú svojpomocnú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, kde si obyvatelia obce postavili dôstojné bývanie.

Projekt svojpomocnej výstavby na Luníku IX je prvým projektom, ktorý sa uskutoční v mestskom prostredí. „Svojpomocná výstavba rodinných domov v kombinácii so sporiacim a mikropôžičkovým programom, ktorý poskytuje organizácia ETP, môže byť jedným z riešení, osobitne pre skupinu väčších rodín s deťmi. Zapojené rodiny tak získajú nielen dôstojné bývanie. Tiež aj praktické zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce,” vysvetľuje Veronika Poklembová, riaditeľka ETP Slovensko.

Komunitné centrum sa začne stavať už čoskoro

Ako prvý na Hrebendovej ulici 30 vyrastie komunitný dom určený rodinám, ktoré sa zapoja do projektu. Pri jeho výstavbe pomôže Košický samosprávny kraj v spolupráci so Sociálnym podnikom KSK.

​​„Košický samosprávny kraj podporuje prospešné a najmä udržateľné projekty, medzi ktoré patrí aj svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX. Tento projekt nie je nový. Má už vynikajúce výsledky v iných obciach v našom kraji, v ktorých udržateľne zlepšil kvalitu života miestnych obyvateľov. Rodiny získavajú viacero benefitov naraz – od strechy nad hlavou, cez pracovné návyky až po vzdelanie a lepšiu perspektívu na trhu práce. Takto budujeme nielen rodinné domy, ale aj hodnoty. Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja je kľúčovým partnerom pri výstavbe na Luníku IX. Jeho zamestnanci pomôžu zrealizovať vzorovú stavbu, ktorá poslúži ako komunitné centrum. Podľa tejto stavby si obyvatelia s odbornou pomocou Sociálneho podniku KSK postavia vlastné domy,” hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Štyria partneri spojili sily, aby pomohli

Organizácia ETP Slovensko, Košický samosprávny kraj, mesto Košice a mestská časť Luník IX priložili ruku k dielu, aby pomohli vyriešiť problém s bývaním. „Začiatkom júla 2021 sme na mesto Košice podali žiadosť o povolenie výstavby. V priebehu mesiaca august nám Mesto Košice vyhovelo, čím môžeme začať s výstavbou komunitného domu,” vysvetľuje Poklembová.

Mesto Košice ako jeden z partnerov poskytuje pozemky pre budúcich stavebníkov vo forme dlhodobého prenájmu. „Mesto Košice aktívne podporuje riešenia pre ľudí v núdzi a sociálne odkázané rodiny. V minulosti sme podporili množstvo projektov, ktoré prinášajú úžitok aj naďalej a začleňujú ľudí, ktorí sa dostali do zlej situácie späť do spoločnosti. V spolupráci s organizáciou DEDO sme napríklad pred niekoľkými mesiacmi zrekonštruovali 10 nájomných bytov, ktoré sme poskytli rodinám v núdzi. Zo skúseností vieme, že najefektívnejší spôsob je aktívna pomoc a poradenstvo, ktoré nekončí pridelením nájomného bytu či postavením domu. Preto sme poskytli mestské pozemky aj za účelom tohto projektu a veríme, že vďaka snahe organizácie ETP sa nám opäť podarí zlepšiť podmienky ľuďom, ktorí to potrebujú,” upresňuje Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice.

Projekt nadväzuje na výstavbu domov v Rankovciach

Starosta MČ Luník IX, Marcel Šaňa, v tomto projekte, ktorého výsledkom bude komunitné centrum, vidí veľké pozitíva. Je to aj motivácia pre ďalšie rodiny, ktoré stále váhajú, či sa do projektu zapojiť. „Po úspešnom projekte v Rankovciach som rád, že ETP prišlo s týmto návrhom aj k nám. Tento projekt v mestskom prostredí je úplne iný, ako projekt v Rankovciach. Som rád, a dúfam, že výstavba komunitného domu motivuje ďalšie rodiny, aby sa do tohto projektu zapojili, aby mali vlastný rodinný domček, s predzáhradkou, dvorom a so súkromím.“

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“ nadväzuje na úspešnú svojpomocnú samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu zastrešovalo ETP Slovensko v rokoch 2013 až 2017.  „Výstavbu ocenil aj Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou cenou v roku 2014. Rankovčania, ktorí si postavili rodinné domy, majú dnes nielen slušné, dôstojné bývanie, ale aj stavebné zručnosti. Tie im pomáhajú v zamestnaní,“ dodáva riaditeľka ETP Slovensko.

Výstavba prvého vzorového domu na Luníku IX potrvá približne jeden rok. Projekt podporujú Hollen, LDS Charities, Habitat for Humanity, Wienerberger a ďalší partneri, ktorých nájdete na www.etp.sk

Viac zaujímavých projektov našej agentúry LEMUR objavíte tu.

LEMUR