Otvorila sa diskusia na tému počítačových hier a gamingu

Raňajky s novinármi: Sú počítačové hry budúcnosťou mladých ľudí?

V spolupráci s T-Systems Slovakia sme v Košiciach 13. februára 2020 viedli panelovú diskusiu na tému gamingu. Ide o fenomén súčasnej doby, ktorý ovplyvňuje schopnosti a zručnosti mladých generácií – budúcej pracovnej sily na trhu práce. 

Hosťami panelovej diskusie boli: 

  • Peter Nagy – riaditeľ vývojového štúdia Games Farm, ktoré sídli v Košiciach
  • Peter Fischer – viceprezident T-Systems Slovakia za ľudské zdroje
  • Ondrej Adamec – ambasádor gamingu T-Systems Slovakia
  • Milan Koyš – študent Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, aktívny hráč
  • Jana Maliňáková – klinická psychologička Psychosociálneho centra
  • Matúš Čičvara –  HR education & development
fischer t-systems slovakia
adamec tsystems slovakia

Široký pohľad na tému

Téma zaujala široké spektrum médií, ktoré o fenoméne gamingu informovali svojich čitateľov, divákov či poslucháčov. 

Vďaka skladbe hostí bolo možné nazerať na gaming a počítačové hry z biznisového a vývojárskeho pohľadu, zo psychologického hľadiska aj z pohľadu mladých aktívnych hráčov. 

Hranie hier prispieva k rozvoju predispozícií človeka – trpezlivosti, vytrvalosti a odolnosti voči stresu. Multi-player hry rozvíjajú aj komunikáciu a tímovú spoluprácu, človek si môže posilniť už vrodené líderske vlohy. Za zmienku určite stojí aj rozvoj efektívneho riešenia „ad-hoc“ problémov či adaptovanie sa na zmeny,” zhŕňa pozitíva Ondrej Adamec z T-Systems Slovakia.

Samozrejmosťou je rozvoj jazykových zručností, predovšetkým anglického jazyka, pri komunikácii s ďalšími hráčmi alebo v rámci rozhrania hry. Zaobchádzanie s počítačom a počítačová gramotnosť je v súčasnosti nevyhnutná súčasť základného vzdelania. Od inštalácie hry sa môže človek posunúť k pochopeniu fungovania operačného systému a budovať svoj pozitívny vzťah k technológiám, ktorý môže rozhodnúť o jeho smerovaní v budúcnosti.

Nie je jednoduché rozhodnúť, či počítačové hry prinášajú jednoznačne klady alebo zápory, záleží to od rôznych faktorov… Je však dôležité vnímať gaming ako fenomén dnešnej doby, ktorý osloví najmä mladšie generácie,” dodáva O. Adamec.

Jeho názor potvrdzuje aj Peter Nagy: „Herný priemysel ako taký láka mladých, som veľmi rád, ak sa mi občas ozvú ľudia zo zahraničia, ktorí sa chcú vrátiť kvôli produktom svetovej kvality vyvíjaným v Košiciach. Je potrebné zmeniť názor, že vývoj hier je niečo podradné.”

Edita Hilgartová

Mojou vášňou je písanie, preto som sa, čuduj sa svete, ocitla aj v Lemuri na pozícii komunikačnej špecialistky. Starám sa o PR komunikáciu našich klientov a redakčne pokrývam magazíny, ktoré vydávame. V kolektíve som známa najmä svojou hláškou „ty koksó".