Najčastejšie gramatické chyby v online svete

V marketingovom svete je najdôležitejšia kreatíva, správne cielenie a poznanie cieľových skupín. Mňa osobne však aj tak najviac zabolí, ak v poste na Facebooku alebo na webe nájdem gramatickú chybu. 

Nehovorím, že dokonalá znalosť gramatiky je povinnou výbavou každého marketéra, tobôž nie každého užívateľa online priestoru. Aspoň pár ľudí, ktorí „hodia očkom“ na finálny text, by sa však malo nájsť v každej agentúre, firme, komunikačnom oddelení… 

Skrátka, v každej organizácii, ktorá komunikuje so širokou verejnosťou prostredníctvom vlastného webu či sociálnej siete.

Odporník - odborník

Pri písaní si človek musí dávať pozor na preklepy. Tie urobíme z nepozornosti, nie preto, že neovládame spisovný jazyk. Aj tak však vedia poškodiť profesionálny dojem z webu.

Zamenené poradie písmen je jeden preklep, inou formou je preklep, ktorý pozmení znenie celej vety. Ako príklad ma baví preklep, že niekto je odporník vo svojom odbore. 

Preklepy vedia pobaviť, no gramatické chyby podľa mňa až tak nie. Je to vidieť aj na sociálnych sieťach – medzi fanúšikmi sa vždy nájde „grammar nazi“, ktorý upozorní na chyby (občas to som napríklad aj ja osobne).

Preto som sa rozhodla urobiť zoznam 10 najčastejších gramatických prešľapov – možno sa im vyhnete pri najbližšom písaní.

1. Variant

V českom jazyku je používané slovo v ženskom rode – varianta. Asi preto mnoho ľudí chybne píše dve varianty, pričom v slovenčine slovo funguje v mužskom rode.

2. Vzhľadom ...

Opäť ide o pozostatok niekdajšieho spoločného štátu Čechov a Slovákov a našu jazykovú príbuznosť. Správna spisovná verzia predložky je vzhľadom na, nie vzhľadom k.

3. S mojími

Pri písaní privlastňovacích zámien – môj/tvoj/svoj/náš/váš – je najdôležitejšie rozlišovať číslo.

  • Ak je jednotné, zámeno píšeme s dlhým i – mojím snom, vaším prianím
  • Ak je množné, zámeno píšeme s krátkym i – mojim dotykom, vašim rodičom.

 

4. Môžme

Je nespisovné vždy. V spisovnej podobe slova sa nikam neodkotúľa samohláska e – môžeme, môžete. 

5. Razkrát

Toto pravidlo mám osobne veľmi rada. Stačí si len zapamätať, že -krát – je iba časť slova, píše sa teda spolu – viackrát, sedemkrát. 

Zatiaľ čo raz sa píše oddelene – dva razy, osem ráz…

Malý tip: Veľa ľudí používa slovo častokrát, ktoré bolo donedávna nespisovné. V Slovníku súčasného slovenského jazyka ho nájdete, ale stále sa odporúča vhodnejšia verzia – často, mnohokrát.

6. Nieje

Nie je ako slovo neexistuje. Preto sa píše oddelene.

7. Euríčko

Mena Európskej únie je slovom, ktoré treba skloňovať podľa vzoru mesto. Takže žiadne len za 99,99 euro, ale 99,99 eur.

8. Napadnutie

Ako sa vyvarovať tomu,  aby vás napádala myšlienka? Stačí, ak vám napadne. 

Na toto platí stará dobrá klasika, ktorá to naučila aj mňa:

Napadnúť vás môže medveď v lese, napadnúť vám môže myšlienka.

9. ,že, ktorý, aby,

Čiarky v slovenských vetách a súvetiach sú odyseou pre mnohých. Výnimky potvrdzujúce pravidlo to ešte celé komplikujú. 

Ak si s čiarkami nie ste vôbec istý, naučte sa základné pravidlá.

Čiarkou oddeľujeme:

  • oslovenie (Pre vás, našich zákazníkov…)
  • pozdrav (Dobrý deň, pomôžeme Vám?)
  • časť súvetia pred spojeniami a preto, a teda, a tak, a predsa, a rovnako, a to, a pritom 
  • podraďovaciu vedľajšiu vetu od hlavnej – najčastejšie spojky sú: že, lebo, ktorý, aby, keď, kým, pretože

Čiarku nepíšeme pri priraďovacích spojkách a, i, aj, ani, alebo, či (Máme v ponuke nový aj starší sortiment.)

Pri kombináciách i-i, aj-aj, alebo-alebo, ani-ani, buď-alebo, či-alebo čiarku píšeme. (Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v sklade, alebo na príslušnej prevádzke, alebo Vám ho zašleme poštou.) 

 

10. Mylý stríko

Rozlišovanie singuláru a plurálu pri písaní podstatných a prídavných mien je rovnako dôležité ako písanie ypsilonu vo vybraných slovách. 

V rámci chýb spätých s i/y upozorňujem aj na mi/my – My ako kolektív/Mi ako mne osobne.

Samozrejme, to nie sú všetky gramatické chyby, ktoré sa v online priestore vyskytujú. Sú však tie najčastejšie, najviac sa na ne upozorňuje a práve preto by sa nemali vyskytovať vo vašich textáciách. 

Úplne záverečný tip:

Pri písaní vás/váš/vaše používajte veľké začiatočné písmeno len v prípade, ak komunikujete priamo s jednou osobou, ktorej vykáte, napríklad v maili alebo v súkromnej správe na znak úcty (Vážený zákazník, Vaša objednávka bola spracovaná).

Všetkým vám prajem málo gramatických prešľapov s čo najlepším obsahom.

Edita Hilgartová

Mojou vášňou je písanie, preto som sa, čuduj sa svete, ocitla aj v Lemuri na pozícii komunikačnej špecialistky. Starám sa o PR komunikáciu našich klientov a redakčne pokrývam magazíny, ktoré vydávame. V kolektíve som známa najmä svojou hláškou „ty koksó".