Ako zaujať ekologickými riešeniami?

Ekológia je dôležitou celospoločenskou otázkou, ktorá sa dá zároveň pekne využiť aj na marketingové účely.

Najprínosnejšie je spojiť ekologické a marketingové aktivity do jedného tak, aby sa prostredníctvom nich oslovila široká verejnosť. Všetci predsa žijeme na jednej planéte, ktorú ovplyvňuje správanie každého jedného z nás. 

Jednou z foriem offline prezentačných marketingových aktivít je výstava.

Rozhodli sme sa ju využiť pre nákupné centrum Eperia Shopping Mall v Prešove. Patrí medzi 6 najzelenších nákupných centier vo svete

Vyvíja viacero ekologických aktivít, ktorými sa snaží pozitívne vplývať na okolie a mesto, v ktorom sídli. Tieto aktivity sme sa rozhodli odprezentovať formou 3D výstavy.

Vo foyeri Eperie sme umiestnili 8 stojanov s plagátmi, ktoré približujú 6 ekologických aktivít nákupného centra. 

Na každom plagáte sa zároveň návštevník Eperie dozvie aj množdtvo zaujímavostí, napríklad prečo je dôležité zachovávanie prirodzenej biodiverzity hmyzu či netopierov. 

Výstavu sme ozvláštnili o 3D prvky, ktoré priamo súvisia s ekologickými činnosťami a zaujmú na prvý pohľad návštevníka nákupného centra skôr ako samotný plagát. 

Vďaka tomu priestor Eperie oživil zdieľaný bicykel, hotel pre hmyz, čmelín či búdka pre netopierov. 

Vďaka prezentovaným ekologickým aktivitám získalo prešovské nákupné centrum certifikát – prestížne ocenenie BREEAM Excellent, ktorý je súčasťou výstavy.

Výstavu si môžete pozrieť v Eperia Shopping Mall aj v priebehu decembra 2019.

Edita Hilgartová

Mojou vášňou je písanie, preto som sa, čuduj sa svete, ocitla aj v Lemuri na pozícii komunikačnej špecialistky. Starám sa o PR komunikáciu našich klientov a redakčne pokrývam magazíny, ktoré vydávame. V kolektíve som známa najmä svojou hláškou „ty koksó".