Naše školenie Ako na sociálne siete

Aj keď je leto obdobím, kedy zvyčajne oddychujeme a naberáme sily na druhú polovicu roka, je to aj čas na sebavzdelávanie. Sme radi, že nás oslovila spoločnosť PC Profi, ktorej sme pripravili workshop o sociálnych sieťach na mieru.

Celé školenie prebiehalo v otvorenom a priateľskom štýle. Prednáška bola doplnená o praktické úlohy, ktoré sme si spoločne vyplnili do týchto pracovných listov.

Prešli sme si problematiku správy Instagramu a Facebooku, kde sme si ukázali ako to má aj nemá vyzerať. Aby však mal celodenný workshop zmysel, začali sme pekne od začiatku. Nastavením cieľov, cieľových skupín, zadefinovaním persón a určili sme si stratégiu. Pre lepšie uchopenie témy sme si všetko precvičili aj prakticky.

Tou ťažšou časťou dňa bolo predstavenie Ads managera a jeho funkcií. Stihli sme si ukázať aj efektívnu tvorbu UTM parametrov, aby bolo vyhodnocovanie nastavených reklám o čosi jednoduchšie.

      

 

Obsah školenia sme prispôsobili úrovni znalostí našej skupiny, aby dokázali zo školenia vyťažiť čo najviac. Aj pre nás to bol skvelý podnetý deň, kedy sme si počas diskusie vymenili mnoho cenných argumentov. Veď kto pozná svoj produkt lepšie ako klient sám.

Referencia od Katky z PC Profi

„Dievčatá z Lemuru nám ukázali Ako na sociálne siete 🙂 Školenie bolo šité na mieru, podľa našich požiadaviek. Prešli sme si najpoužívanejšie druhy sociálnych sietí všeobecne a zamerali sme sa na Facebook, čo bolo našou požiadavkou. Ukázali sme si samotnú správu fanpage, tvorbu rôznych druhov príspevkov, no hlavne propagáciu a prácu s Ads manager-om, nastavovanie publika, cieľových skupín a celkovo reklamných kampaní, vrátane ich vyhodnocovania. Celé školenie prebiehalo v príjemnom neformálnom duchu, neustále prebiehala interakcia medzi nami a školiteľom. Mali sme dostatočný priestor pre naše otázky. Samotný výklad bol sprevádzaný praktickými ukážkami práce agentúry Lemur a celé školenie sme ukončili tvorbou vlastného FB príspevku a jeho následnou propagáciou. Ďakujeme!“

                             

Ivana Mikuličková

Som asi živým dôkazom toho, že ak ťa niečo baví, venuj sa tomu a možno ťa to bude raz živiť. Marketing je mojou záľubou a zo stáží a brigád sa vykľulo moje povolanie. V Lemuri sa venujem PPC kampaniam, social marketingu a navrhovaniu stratégií. Snažím sa spájať nespojiteľné! Vo voľnom čase ma stretneš na bicykli, snowboarde alebo s dobrou kávou v ruke...