Top
Tvorba tlačovej správy IT Innovation Bootcamp

IT Innovation Bootcamp pozná svojich víťazov

Najúspešnejším sa stal projektový zámer, ktorý ľudí motivuje k pohybu

Účastníci prvého ročníka IT Innovation Bootcamp predstavili svoje nápady v pondelok 1. októbra v priestoroch Univerzitného vedeckého parku (UVP) TECHNICOM. Podujatie je výsledkom kooperácie T-Systems Slovakia, UVP TECHNICOM a Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie v oblasti zdravotníctva (EIT Health).

Jednodňové podujatie bolo zamerané na predstavenie tvorby a transformácie inovačných myšlienok do skutočných projektov. Účastníci si na vlastnej koži vyskúšali proces tvorby prostredníctvom metódy Design Thinking, pri ktorej je v centre pozornosti zákazník.

Súťažné tímy dostali na výber osem tém z programu Horizon 2020, z oblastí Health, Demographic Change a Well Being. Svoju ideu v priebehu dňa doladili až k finálnemu projektovému návrhu. Každú fázu Design Thinking a procesu tvorby inovácie pritom konzultovali s expertmi z akademickej obce i z praxe.

„Ide o veľmi intuitívny proces, počas ktorého sa problém skúma z viacerých strán. Veľmi ma prekvapilo, že sme dnes nemuseli prísť s hotovým produktom, ale systematicky sme pracovali na svojom nápade,“ zhodnotila metódu Design Thinking jedna z účastníčok podujatia Alexandra Dorčáková.

V závere predstavili tímy svoje inovatívne projektové návrhy v oblasti zdravia pred odbornou porotou, ktorú tvorili doc. Ing. František Jakab PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM pôsobiaci na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE, doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty TUKE, Ing. Peter Ťapák, vedúci Referátu regionálneho rozvoja a plánovania na Úrade Košického samosprávneho kraja, Ing. Juraj Girman, viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia, Martin Smatana, MSc., generálny riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Ministerstva zdravotníctva SR a Ing. Ivan Radvák, líder skupiny City of Tevelopers.

V priebehu niekoľkých hodín vznikol nápad na interaktívneho asistenta pri liečbe kolorektálneho karcinómu, nástroj na podporu aktívneho starnutia a sekundárneho pracovného trhu, aplikácia na priebežné sledovanie zdravotného stavu, návrh na riešenie problému osamelosti seniorov prostredníctvom vzdelávania a odovzdávania skúseností,  projekt na riešenie plytvania potravinami, plán efektívneho pestovania potravín prostredníctvom komunitných záhrad či riešenie neodborných zásahov pri podaní prvej pomoci. Pri bodovaní sa prihliadalo na aplikovateľnosť projektu v regióne, jeho inovačný potenciál, uskutočniteľnosť aj dopad na obyvateľov Košického kraja.

 „Veľa prezentácií projektov končilo s výzvami na podporu miestnych inštitúcií, zamestnávateľov, Ministerstva zdravotníctva SR a pod. Nakoľko ich zástupcovia boli prítomní v hodnotiacej komisii, nebola núdza o početné otázky a tak aj o spätnú väzbu priamo od zainteresovaných strán. Tým sa otestovala aj udržateľnosť a aplikovateľnosť daného projektu a celá aktivita získavala adresnejší obsah a radosť z navrhovaných výstupov,“ popisuje doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD. MBA, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium Ekonomickej fakulty TUKE.

 Víťazným projektom sa stal nápad prinášajúci nový pohľad na bikesharing. Jeho cieľom je podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Košického kraja a motivovať ich k pohybu prostredníctvom vernostného systému verejnej dopravy. “Pravidelne využívame bicykle a máme rádi vernostné systémy, tak sme to zlúčili do tohto nápadu. Idea vznikla až tu, v priebehu dnešného dňa,” vysvetľujú Tomáš Lorinc a Jakub Hovanec, autori víťazného projektu a čerství majitelia elektronických kolobežiek. Tomáš študuje na Katedre teoretickej a priemyselnej elektrotechniky FEI TUKE a Jakub pracuje v spoločnosti T-Systems, zatiaľ na netechnickej pozícii. Spoznali sa až vďaka bootcampu a radi by spolupracovali aj v budúcnosti.

„IT Innovation Bootcamp je prvou z viacerých aktivít, ktoré sú naplánované v rámci našej spolupráce s EIT Health. Ponúkame ním príležitosť  všetkým s nápadom či víziou, aby sa pokúsili zrealizovať svoj nápad a pomohli inovovať oblasť zdravotníctva, ale aj dokázať, že IT na východe Slovenska má perspektívu pre celý európsky trh,“ hovorí Juraj Girman, viceprezident Telekom IT T-Systems Slovakia.

Spoločnosť T-Systems Slovakia spolupracuje s Európskym inštitútom pre inovácie a technológie v oblasti zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia (EIT Health) od mája 2018. Cieľom tohto partnerstva je podpora inovatívnych nápadov až do fázy, kedy sa z nich stanú konkurencieschopné produkty či služby, ktoré zlepšia oblasť zdravotníctva.

Text a foto: Lemur.sk

 

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám - marketingovým, komunikačným a ako obchodná riaditeľka aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.