šumenie

Známe osobnosti slovenskej literárnej scény ocenia nádejných prozaikov i poetikov

V košických školách bude už ôsmy raz šumieť umenie

KOŠICE, 10. marca – Obľúbená literárna súťaž Šumenie, ktorú organizuje Občianske združenie ÚLET, je určená žiakom základných škôl a osemročných gymnázií. Ich prozaické i poetické diela budú hodnotiť známe osobnosti slovenskej literárnej scény – Valentín Šefčík, Zuzana Štelbaská, Mariana Volemanová a Lucia Mačingová. Slávnostné oceňovanie víťazov prebehne 5. mája v košickom Kine Úsmev.

 Sedem predchádzajúcich ročníkov ukázalo, že Košice sa môžu pýšiť množstvom mladých talentov. Organizátori sa ich snažia prostredníctvom Šumenia čo najskôr podchytiť a ďalej usmerňovať, aby sa z nich neskôr mohli stať známi spisovatelia. „Hlavným cieľom literárnej súťaže Šumenie je objavovať mladé talenty,“ popisuje spoluzakladateľka OZ ÚLET Jana Beerova.

  1. ročník Šumenia ponúka súťažiacim tri zaujímavé témy:
  • Letím na sedadle č. 7
  • Postava, ktorá vystúpila z plátna
  • Môj svet za zrkadlom.

Mladí autori môžu do súťaže zaslať dve diela, ktoré budú následne zaradené do príslušnej kategórie (I. a II. stupeň, próza a poézia). Uzávierka prijímania autorských textov je 31. marca 2017 a práce zaslané nielen poštou, ale aj elektronicky, budú publikované v zborníku.

Poéziu mladších žiakov ohodnotí básnik Valentín Šefčík (Bola raz jedna láska), na prozaické texty žiakov prvého stupňa sa teší spisovateľka Zuzana Štelbaská (Mami, kúp mi psa, Zornička a Filipko). Príbehy starších žiakov sa dostanú do rúk spolumajiteľke známeho košického kníhkupectva Mariane Volemanovej a poetické stvárnenie tém bude skúmať v oblasti dramatického umenia úspešná pedagogička Lucia Mačingová.

Odovzdaním diplomov sa však súťaž nekončí. „Vyhodnotenie literárnej súťaže neznamená koniec, ale práve naopak – začiatok. V tomto je táto súťaž iná. Nevnímame ju ako jednorazovú aktivitu, ale ako cestu k rozvíjaniu a podpore detských talentov v Košiciach a okolí. Kladieme dôraz na spoluprácu so školami, záujmovými útvarmi a knižnicami v meste“, uzavrela Beerová.

Viac informácií o súťaži je zverejnených na stránke ulet.sk/sumenie.

O ÚLET-e

Občianske združenie ÚLET vzniklo v roku 2005. Podieľa sa na zvýšení informovanosti o živote mládeže a spoločensko-kultúrnych podujatiach, spolupracuje so školami, mládežníckymi organizáciami a knižnicami. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť a záujem o mládežnícky život a kultúrne podujatia Košiciach.

Prioritne sa zameriava na rozvoj kreativity v oblasti umeleckej literatúry a žurnalistiky, podporujeme mladé talenty, rozvoj knižnej kultúry a biblioterapie, voľnočasové aktivity detí a mládeže, ich vzťah k prírode a k športu. Pracuje formou sprostredkovania, podpory a realizovania širokospektrálnych podujatí.

Medzi jeho najznámejšie aktivity patrí súťaž školských časopisov Perohryz či celokošické čítanie pre deti v škôlkach Ušká plné príbehov.

Pre viac informácií kontaktujte:

Mgr. Alena Štrompová
Predsedníčka OZ ÚLET
alena@ulet.sk
0902 227 145

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám – marketingovým, komunikačným a aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.