Nové sny Schopných detí

Nové sny Schopných detí

V septembri ich bolo 36. Schopných deti, ktoré si s malou dušičkou hľadali mentorov, čo by im ukázali cestu k splneniu ich snov. Podarilo sa! Vyše dvadsať z nich už pravidelne komunikuje so šikovnými dospelákmi nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Projekt sa však týmto nekončí. Záujem o mentorovanie je obrovský a ETP preto vybralo ďalších 67 školákov, ktorí potrebujú pomôcť a nasmerovať na ceste k svojmu snu. Našou úlohou bolo tento sen zvizualizovať.

Naša grafická práca sa začala zaslaním fotografií Schopných detí z troch obcí na Slovensku. Koordinátori projektu ich väčšinou fotografovali pri bielej stene, alebo v prostredí obce, kde bývajú.

Následne bolo potrebné každé dieťa z pozadia vystrihnúť, aby sme ho mohli nahradiť pozadím jeho sna. Najväčšou výzvou bolo vystrihnúť malé slečny s dlhými vlasmi tak, aby vyzerali ich účesy stále prirodzene. Využívali sme na to špeciálne štetce.

Potom sme dieťa zasadili do prostredia obce, aby bol kontrast medzi jeho aktuálnou situáciou a snom čo najzreteľnejší. Dôraz sme dávali najmä na úpravu farebnosti, vďaka ktorej pôsobí zasadenie prirodzene.

Posledným štádiom bolo zasadenie dieťaťa do nového pozadia symbolizujúceho jeho sen. Na záver sme ešte ručne prikreslili niekoľko drobností, ktoré k snu podľa nás prirodzene patria. Cestovateľ Tomáš dostal napríklad kompas a mapu, pekár Marek vysokú pekársku čiapku, automechanik Patrik monterky a baletka Helenka pierkovú štólu.

Pred zverejnením dieťaťa sme obrázky ešte rozpohybovali, takže deti sa v priebehu sekundy ocitnú namiesto osady priamo vo svojom sne.

Všetkých 78 detí momentálne nájdete na webovej stránke www.schopnedeti.sk aj s ich profilmi. V každom profile je okrem informácií je aj šikovný „posúvač“, vďaka ktorému môže samotný používateľ zmeniť fotografiu dieťaťa z negatívnej na pozitívnu – vysnenú. Od zaslania posledného dieťaťa po nahodenie všetkých na webovú stránku prešli približne dva týždne.

Držíme všetkým deťom palce, aby si čo najskôr našli mentora 🙂

Veronika Samková