Ako prebieha spolupráca

V agentúre oceňujeme priateľský prístup klientov, ktorí do nás vkladajú dôveru. Práve partnerský vzťah nám dáva možnosti vymýšľať a tvoriť nápady, ktoré sa budú páčiť vám aj vašej cieľovej skupine. 

1. Úvodné stretnutie

Na úvodnom stretnutí sa porozprávame o vašom podnikaní, prediskutujeme vaše ciele a pozrieme sa na rôzne komunikačné kanály, nástroje, možnosti a nápady na aktivity. Úvodná konzultácia je bezplatná a môže prebehnúť osobne alebo online. Termín konzultácie prostredníctvom videohovoru si môžete jednoducho rezervovať aj online na tomto odkaze.

2. Ponuka spolupráce

Na základe úvodnej konzultácie vypracujeme ponuku spolupráce s konkrétnymi návrhmi, termínmi a cenovou ponukou.

3. Práca na projekte

Po schválení cenovej ponuky a úhrade zálohovej faktúry v spoločne dohodnutej výške v závislosti od rozsahu projektu a externých nákladov sa pustíme do práce. Pravidelne sme v kontakte, konzultujeme a pripomienkujeme si jednotlivé kroky. Komunikácia a schvaľovanie prebieha osobne pri kávičke, prostredníctvom videohovorov, telefonátov, e-mailom, alebo prostredníctvom online nástrojov, podľa toho, čo uprednostňujete.

4. Reporting

V závere projektu vám zašleme podrobný report o našej práci a jej výsledkoch. Pri dlhodobej spolupráci vyhodnocujeme začiatkom každého mesiaca výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom mesiaci a stanovujeme si úlohy a ciele na aktuálny mesiac.

Veríme, že základom úspešnej spolupráce je otvorená komunikácia, profesionalita a dôvera.