logo lemur kosice

Ukážka príspevkov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram 

STOMATOLÓGIA AUPARK – HAPPYDENT

Profilová fotografia v čistom dizajne ladiaca s coverom, jasne rozoznateľná pri príspevku na nástenke.

Prehľadné píspevky na Facebook s jemnou grafikou, ktorá sa podvedome spája so značkou Stomatológia Aupark. Dôležitou súčasťou príspevkov sú autentické fotografie z ambulancie, tipy, rady, vysvetlenia odborných pojmov, popis ponúkaných služieb, vysvetlenie jednotlivých zákrokov. →

Dynamické príbehy – Stories – s možnosťou použitia aj vo forme platenej propagácie. Okrem nich pravidelné publikovanie autentických fotografií a videí z ambulancie. (fotoukážka a videoukážky) →

Úprava Príbehu na FB stránke – odporúčame publikovať fotografiu tímu a upraviť text, aby oslovoval súčasných aj budúcich pacientov a odzrkadľoval profesionálny a príjemný prístup.  →

Anketa na FB, ktorej cieľom je zvýšenie dosahu a aktivizovanie fanúšikov, aby sa postupne začali zapájať do diskusií, reagovali na príspevky a komentovali ich. →

Tipy na Facebooku vo forme carouselu s odkazom na blogový príspevok na webstránke.  (videoukážka) ↓

 

Tipy na Instagrame vo forme obrázkov vytvárajúcich v Gride – mriežke – ucelený ideový riadok.  

Ordinácie (ilustrácia alebo fotografia) vo forme carouselu s odkazom na informácie na webstránke. (videoukážka) ↓

Ordinácia vo forme ilustrácie alebo fotografie na Instagrame rozdelená na tri časti, ktoré spolu v Gride – mriežke – vytvárajú jeden ucelený obrázok.  ↓

Na Instagrame odporúčame publikovať aj autentické fotografie zo života v ordinácii →

Ako pracujeme?

Vytvorenie efektívnej marketingovej stratégie na základe konzultácie s klientom a jeho cieľov a jej následná realizácia.

Pravidelná komunikácia a konzultácie, plánovanie cieľov a aktivít a ich priebežné vyhodnocovanie.

Kombinácia rôznych komunikačných nástrojov a kanálov online aj offline. Stratégia, PR, copywriting, grafika aj PPC reklama pod jednou strechou.

Ďakujeme za čas venovaný našej ukážke.

Lemuráci