Account manažér – desatoro prikázaní

Account manažér má skvelú prácu, má však – tak ako každá iná-, svoje plusy aj mínusy. S nástrahami, ktoré môžu Account manažéra počas pracovného dňa stretnúť, sa však dá bojovať. V tomto blogovom článku vám prinášame pár užitočných tipov od našich accountiek – Ivky a Evky, ktoré v našej agentúre denne splavujú divoké accountské vody.

1. Dobrá nálada a dobré vzťahy

Nenechať sa rozhodiť je kľúčové. Denne komunikuje account s mnohými rôznymi klientmi a nesmie frustráciu z jedného preniesť na druhého. Account manažér je spojkou medzi klientom a agentúrou, prípadne spojkou medzi klientom a kreatívcami. Reprezentuje a buduje agentúrny obraz v očiach klienta, a preto si musí udržať pozitívny prístup a poskytovať najlepšie služby, a to v každom prípade. Dobré vzťahy s klientmi sú soľou nad zlatom.

2. Dochvíľnosť a time management

Blížiaci sa deadline je ako svetlo na konci tunela. Pre niekoho môže byť konečnou úľavou, pre iného zase strašiakom či výzvou. Dobrý account manažér má však veci a čas naplánované tak, aby si sám nevytváral zbytočné vrásky. Dochvíľnosť je výsadou kráľov. A accountov…

3. Account manažér je triedičom nápadov

Z accounta sa stáva aj triedič a regulátor nápadov. Klienti sú často nadšení z nového nápadu, account by im však mal pomôcť tento nápad zhodnotiť, naplánovať, zapracovať do stratégie a potom aj uskutočniť. Ak však chceme pracovať efektívne, musíme hodnotiť nápady triezvo. Nie všetky dobijú svet alebo pomôžu dosiahnuť daný cieľ. Niektoré je preto občas potrebné odsunúť na druhú koľaj.

4. Profesionálny mediátor medzi všetkými stranami

Do skill-setu accounta patrí aj riešenie problémov medzi rôznymi stranami. Či sa v práci na projekte objavia externisti, influenceri alebo iní ľudia, problémy sa riešia vždy k spokojnosti všetkých a najideálnejším kompromisom. Account myslí aj na pracovnú pohodu svojich kolegov, ktorým zadáva úlohy. Spoločne diskutujeme o časových kapacitách a rozdelení práce.

Desatoro pravidiel, ktoré naše accountky dodržiavajú.

5. Schopnosť organizácie

Či už ide o poznámky, rozdelenie úloh, meeting alebo event pre klienta, uložiť veci do radu podľa dôležitosti, časovej náročnosti a zorganizovať nielen jednotlivé tasky pre kolegov, ale aj postaviť celý event na kľúč, je zásadné. Je to ako živá lego stavebnica. Všetky kocky musia byť správne umiestnené a spolu potom vytvoria ukážkovú stavbu.

6. Kolobeh informácií

Dôležité je informácie nielen prijímať, ale ich aj správne posúvať ďalej. Informovanosť je dôležitá pre správne fungovanie všetkých kolegov a kreatívcov v agentúre, aj pre celý projekt. Preto sa o dôležité informácie vždy delíme.

7. Prirodzená komunikatívnosť 

Vyzváňajúci telefón a plná mailová schránka má byť skôr challenge ako postrach. Cítiť sa prirodzene v akejkoľvek komunikácii je kľúčom na ceste k informáciám. Do agendy patrí aj odovzdávanie negatívnych správ. Netreba sa ich nutne báť, treba ich len dobre podať a pracovať na tom, aby sa chyby neopakovali.

8. Byť lídrom, nie diktátorom

Accountská práca sa nesmie končiť rozdaním zadaní kolegom. Treba viesť konverzácie, pomáhať si, pýtať sa a odpovedať. Dobré a pevné vzťahy vedia zmeniť celý naratív práce na projekte. Account myslí na to, že kreatívci sú dušou projektu. Kolegiálne vzťahy treba udržiavať a utužovať.

9. Byť celoživotným študentom

Schopnosť podať klientovi najaktuálnejšie informácie a najlepšie možnosti je zakorenená v accountských vedomostiach. Preto by malo byť vzdelávanie pre accounta na dennom poriadku. Neradno v marketingu zastať na mieste!

10. Old fashion style poznámky

Písať si debilníček nie je hanba! Poznámky sú pri plavbe medzi projektmi a klientmi ako plávajúce koleso. Aj keď denne využívame rôzne online platformy, niekedy je skrátka obyčajný zošit lepší. Vedieť čo, ako, kde a kedy treba stihnúť, je súčasťou accountskej dennej rutiny.

Náročnejšie dni sú súčasťou každého povolania. V tom accountskom sú však vyvážené dňami osláv splnených deadlinov a dokončením úspešných projektov.

Riadite sa aj vo svojej profesii určitými pravidlami, ktoré zabezpečujú lepší tok informácií či efektívny time management?

Evka Hrivniaková