Študenti vytvorili aj časopis Muzikant.

Workshop Mediálna výchova v Regionánom centre mládeže v Košiciach

Aký je vplyv médií na hodnoty, postoje a správanie mladých ľudí? Čo čítajú, počúvajú, pozerajú? A ako si predstavujú svoje vysnívané médium? Aj to boli témy, o ktorých sme diskutovali so študentmi stedných škôl z viacerých miest Košického kraja.

Cieľom celodenného školenia bolo zvýšiť schopnosť mladých ľúdí kriticky hodnotiť mediálne iformácie, rozoznať propagandu a hoaxy, zodpovedne a bezpečne používať internet a nové technológie.

Workshop, ktorý sa konal v pondelok 22. októbra 2018 v Centre voľného času – Regionálnom centre mládeže v Košiciach je súčasťou projektu „Selektuj informácie, nie ľudí“ zameraný na prehĺbenie poznatkov a získanie kompetencií mládeže v oblasti aktivít rozvíjajúcich kritické myslenie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí ohrozených radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom za účelom formovania hodnotových postojov a eliminácie nenávistných prejavov.

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám – marketingovým, komunikačným a aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.