T-systems

IT spoločnosti dali košickému kraju nový dych

KOŠICE, 12. februára – Duálne vzdelávanie, rozvoj regiónu aj rast IT biznisu na východe Slovenska boli hlavnými témami stretnutia novozvoleného predsedu košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku s vedením spoločnosti T-Systems Slovakia.

Generálny riaditeľ spoločnosti, Daniel Giebel, predstavil županovi aktuálne projekty aj plány do najbližších rokov. „Spoločnosť T-Systems Slovakia patrí medzi stabilné spoločnosti v regióne. Veríme, že budeme aj ďalej rozširovať pracovné príležitostí v Košickom kraji a prispejeme k zvýšeniu jeho atraktivity pre mladých ľudí, ale aj pre expertov, ktorí sa opäť vrátia do regiónu,” povedal Giebel.

Témou diskusie bolo aj duálne vzdelávanie, ktoré predstavil riaditeľ centra vzdelávania spoločnosti Miroslav Vaško: „Naša spoločnosť, rovnako ako mnohé iné, má dlhodobo problém obsadiť voľné pracovné pozície kvalitnou a kvalifikovanou pracovnou silou. Duálne vzdelávanie nám dáva možnosť aktívne sa zúčastniť na vzdelávaní študentov, meniť a upravovať vzdelávacie plány podľa reálnej potreby z praxe. Takto môžeme efektívne ovplyvňovať kvalitu budúcich uchádzačov o zamestnanie a čiastočne pokryť vlastné potreby.” Oblasti, v ktorých vidí možnosti spolupráce s košickým samosprávnym krajom, sú vytváranie nových ubytovacích kapacít pre študentov, aktívnejšia spolupráca s výchovnými poradcami a koordinácia duálneho vzdelávania v regióne.

Tento vzdelávací systém bol spustený v roku 2013 v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach a Košickým samosprávnym krajom. V aktuálnom školskom roku študuje 71 študentov v troch ročníkoch.

Podpora vzdelania je aj jednou z priorít predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku: „Je badať, že IT spoločnosti dali tomuto regiónu nový dych a tempom nezaostávame ani za väčšími mestami. Rovnako tak je to aj s ľudským potenciálom. Je preto našou prioritou, aby sme udržali v kraji mladých ľudí a ponúkli im prácu, za ktorou nebudú chcieť vycestovať inam. A to je práve priestor na spoluprácu kraja s firmami.”

Zástupcovia spoločnosti T-Systems Slovakia a predseda KSK Rastislav Trnka sa zhodli na potrebe spolupráce s cieľom rozvoja duálneho vzdelávania v Košickom samosprávnom kraji.

tlačová správa
Foto: T-Systems Slovakia

Kontakt pre médiá:

Katarína Trnová
Hovorkyňa spoločnosti
T-Systems Slovakia s.r.o.
Žriedlova 13, 040 01 Košice, Slovakia
Tel.: + 421 901 904 989
E-mail: katarina.trnova@t-systems.sk

O spoločnosti T-Systems:

T-Systems Slovakia (TSSK) pôsobí v oblasti informačných a komunikačných technológií ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IKT infraštruktúry, aplikácií a podnikových fiančných procesov.

V portfóliu spoločnosti sú najmň správa IKT riešení počítačových sietí, serverov,cloudov, rôznych operačných systémov, databázových systémov, systémov SAPⓇ, portálových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií a riešení.

Jana Beerová

Vymýšľam, plánujem, milujem tabuľky, kreovanie nových projektov a behy na dlhé trate. Venujem sa stratégiám – marketingovým, komunikačným a aj tým podnikateľským. Popritom občas niečo napíšem, zalomím či nakódim.